Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

24. VII.

Vigília  VÝROČIA  KONSEKRÁCIE  FARSKÉHO  KOSTOLA
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Alojz, Anna, č.d. 155
    Celonočná adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Utorok

25. VII.

VÝROČNÝ  DEŇ  KONSEKRÁCIE  FARSKÉHO  KOSTOLA  (24. výr.) – farský sviatok
Farský kostol 7.00 hod Ranné chvály  
  14.30 hod Posvätné čítanie  
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Slávnostná sv. omša za živých a zomrelých dobrodincov kostola
    Celonočná adorácia  

Streda

26. VII.

SLÁVNOSŤ  SV.  JOACHIMA  A  ANNY,  RODIČOV  Bl.  PANNY  MÁRIE – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti; farský sviatok
Sv. Anna 10.00 hod Sv. omša

BP Filipa Kminiaka – 1.r.

+ Mária Gnipová – 1.výr.

Farský kostol 7.00 hod Ranné chvály  
  14.30 hod  Posvätné čítanie   
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod  Slávnostná sv. omša  za farnosť 
Sv. Anna   Celonočná adorácia  

Štvrtok

27. VII.

Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Krivjančinovej, č.d. 216
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Ján, Mária Mariničovi

Piatok

28. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP rod. Mariána Krivjančina

Sobota

29. VII.

Sv. Marty, spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Anny Kohútovej – 70.r.
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

30. VII.

SEDEMNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Juraj, Zuzana Hrinovi
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Novéna k patrónom farnosti pokračuje dnes v Kostole sv. Anny o 18 00, po nej spoločná modlitba sv. ruženca a celonočná adorácia.
  2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). V utorok a stredu bude adorácia vo farskom kostole. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farské slávnosti: V pondelok začíname vigíliou sláviť Výročný deň konsekrácie farského kostola (24.výr.) a v utorok je deň tejto slávnosti. Na stredu pripadá slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov bl. Panny Márie – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti. Sú to naše farské sviatky. V tieto dni možno získať úplné odpustky.
  5. Poďakovanie: Pán Boh zaplať všetkým za ochotu pri skrášľovaní kostolov a ich okolia, za prípravu bohoslužieb a za vašu ochotu deväťdňovej adorácie, zvlášť za nočné hodiny. Poďakovanie patrí aj za upratovanie kostolov a farskému zboru za nácvik liturgických spevov. Nech Pán Boh odplatí požehnaním našej farnosti všetko, čo robíme pre jeho slávu.
  6. Júlová ofera: na kostolné potreby bude na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať.
  7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2, horliteľka p. Magdaléna Chvostaľová.

Sobota, 19 00 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

Anna Piškaninová

Michal Kohut

Zuzana Dzurková

Utorok

Miriama Chvostaľová

zbor

Tomáš Tkáč

Michal Kováč

Streda

Simona Psárová

Anna Savková

Júlia Krivjanská

zbor

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Patrícia Piškaninová

Anna Piškaninová

Štvrtok

Jana Dzurková

Erika Gičová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Františka Gičová

Piatok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Mária Janušová

Sobota

Eva Skarbová

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Valéria Čopíková

Beáta Kohútová

Veronika Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Kováč

Jozef Polačko

Marta Burdová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: Streda, 19 00 hod.:

Katarína Kohútová, č.d. 501; Lenka Kohútová, č.d. 136; Karolína Kohútová, č.d. 599; Valéria Kolesárová, č.d. 601; Mária Kováčová, č.d. 483.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Eva Kováčová, č.d. 516; Gabriela Kováčová, č.d. 145; Eva Kováčová, č.d. 380; Mária Kováčová, č.d. 175; Valéria Kováčová, č.d. 593.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.