Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

17. VII.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  17.00 hod Sv. spoveď   
  17.15 hod  Sv. ruženec – Bratstvo sv. ruženca  
  18.00 hod Sv. omša + Andrej Burda – 3.výr.
Sv. Anna 20.30 hod Novéna  

Utorok

18. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Andrej, Monika, č.d. 198
Farský kostol  17.00 hod  Sv. spoveď   
  17.15 hod Sv. ruženec – Bratstvo B. Srdca  
  18.00 hod Sv. omša + Michal Hančarik – 18.výr.
Sv. Anna 20.30 hod Novéna  

Streda

19. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  17.15 hod Sv. ruženec – Modlitby otcov  
  18.00 hod Sv. omša + Štefan Burda, č.d. 359
Sv. Anna 20.30 hod Novéna  

Štvrtok

20. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Kličovej
Farský kostol  17.00 hod  Sv. spoveď   
  17.15 hod  Sv. ruženec – Modlitby matiek  
  18.00 hod Sv. omša + Monika Kohútová
Sv. Anna 20.30 hod Novéna  

Piatok

21. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  17.15 hod Sv. ruženec – Deti a mládež  
  18.00 hod Sv. omša + Michal, Alžbeta Kohútovi, č.d. 11
    Procesia na cintorín  
Sv. Anna   Novéna (po návrate)  

Sobota

22. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša BP Eriky Petrovej – 40.r.
Sv. Anna   Novéna  
    Eucharistická procesia  

Nedeľa

23. VII.

ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ  SV.  JOACHIMA  A  ANNY – slávnosť patrónov farnosti
Farský kostol 9.00 hod Sv. ruženec  
  10.00 hod Odpustová sv. omša za farnosť
Sv. Anna 18.00 hod Novéna  
    Pokračuje adorácia  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s Euch. požehnaním.
  2. Duchovná príprava pred odpustom: Od budúcej nedele začneme duchovnú prípravu pred odpustovou slávnosťou našich patrónov sv. Joachima a Anny. Bude spočívať v Novéne k našim sv. patrónom a deväťdňovej ustavičnej adorácii Oltárnej Sviatosti – deň a noc, aby sme odprosovali za hriechy farnosti a vyprosovali jej obrátenie a posvätenie. Adorácia a Novéna začne zajtra o 7 00 a bude prebiehať v Kostole sv. Anny. Pri vstupe do kostola (Lurdská jaskyňa) bude zoznam adoračných hodín, aby sa mohli zapísať tí, čo majú záujem o adoračnú hodinu pri Eucharistii. Môžete si vybrať aj ako jednotlivci, aj ako rodiny. Tých, čo bývajú bližšie pri kostole prosíme, aby si vybrali nočné hodiny. Ostatných pozývame na ďalší čas adorácie. Nech je toto modlitbové bdenie časom nášho obrátenia a posvätenia. Veď z každej rodiny potrebujeme Pánu Bohu predkladať svoje úmysly. Adorácia sa preruší iba v prípade pohrebu.

    Počas našej prípravy na farskú odpustovú slávnosť sa celý týždeň modlime za jednotlivé bratstvá a modlitebné skupiny vo farnosti, s ktorými sa budeme spoločne modliť. Pamätáme aj na našich zosnulých farníkov (i za nich možno obetovať odpustky). V piatok po sv. omši bude požehnanie sviec na hroby našich príbuzných, ktoré tam zapálime a procesia na cintorín s pobožnosťou za zosnulých farníkov.

    V sobotu večer po sv. omši bude Eucharistická procesia po farnosti a po nej pokračuje nočná poklona.

  3. Sviatosť pokánia pred odpustom: možnosť sv. spovede bude každý deň pred sv. omšou. Sláviť odpustovú slávnosť znamená v prvom rade pristúpiť k sv. prijímaniu a získať odpustky. Nepremeškajme túto príležitosť a ak pozývate hostí na odpust, pripomeňte im aj to podstatnejšie, ako je hostina – získanie odpustkov!
  4. Upratovanie: V stredu o 9 00 prosíme o pomoc pri upratovaní farského kostola pred odpustom. Na upratovanie prosíme mužov, ženy aj mládež a za vašu ochotu a snahu Pán Boh zaplať.
  5. Deň odpustu: Nastávajúca nedeľa je dňom našej farskej odpustovej slávnosti sv. Joachima a Anny, rodičov bl. Panny Márie. Pri sv. omši možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 1, horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 17 15 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Nedeľa, 18 00 hod. v Kostole sv. Anny: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Utorok

Mária Kohutová

Františka Gičová

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Jana Piškaninová

Streda

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Štvrtok

Mária Janušová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Timotej Gič

Piatok

Anna Savková

xxx

xxx

Michal Kohut

Sobota

Erika Gičová

xxx

Michal Chvostaľ

Jana Dzurková

Nedeľa

Bernardína Piškaninová

zbor

Marek Makar

Veronika Krivjanská

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Zuzana Kohutová, č.d. 16; Dominika Kohutová, č.d. 619; Bianka Kohutová, č.d. 619; Justína Kohutová, č.d. 619; Emília Kohútová, č.d. 463.

Upratovanie kostola: streda, 9 00 hod.: prosíme dobrovoľníkov – mužov, ženy, mládež

Upratovanie kostola: sobota po procesii:

Mária Kohútová, č.d. 489; Valéria Kohútová, č.d. 530; Mária Kohútová, č.d. 599; Mária Kohútová, č.d. 589; Mária Kohútová, č.d. 583.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.