Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 14. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 14. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

10. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Albert Rybarčák
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján Balog

Utorok

11. VII.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Jozefa Staška s rod., č.d. 188

Streda

12. VII.

 
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša BP Jozefa Lelka. č.d. 426

Štvrtok

13. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + rod. Petríkovej, č.d. 75

Piatok

14. VII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Bončíkovej, č.d. 75

Sobota

15. VII.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka  /  Záver Novény k Bl. P.M. Karmelskej
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša + rodičov Skvašíkových a Repkových, č.d. 198
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

16. VII.

PÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
  5.00 hod Púť do Gaboltova  
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kováč – 1.výr.
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s Euch. požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Arcidiecézna púť: Nastávajúcu nedeľu nás o. arcibiskup pozýva na hlavnú arcidiecéznu púť ku cti bl. Panny Márie Karmelskej do Gaboltova. Táto púť je pre všetkých, no zvlášť sa odporúča pre členov Bratstva karmelského škapuliara a pre birmovancov. Slávnostnú sv. omšu celebruje J. Ex. Msgr. Marek Forgáč, pomocný biskup košický. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii čím skôr. Cestovné 8,- € treba vyplatiť pri zápise. Nastupovať môžete na všetkých zastávkach v obci. Nezabudnime na pútnické stoličky.
  5. Upratovanie: Prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní Kostola sv. Anny pred odpustom v piatok o 9 00 Zíde sa mužská i ženská ruka. Vďaka za pomoc.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 1, horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 19 00 hod.: Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

Marta Burdová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Timotej Gič

Utorok

Erika Gičová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Streda

Jozef Polačko

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Mária Janušová

Piatok

Beáta Kohútová

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Sobota

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Nedeľa

Františka Gičová

Miriama Chvostaľová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Hančarik

Bernard Piškanin

Jozef Piškanin

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Adriana Kermietová, č.d. 64; Simona Kermietová, č.d. 64; Katarína Kminiaková, č.d. 109; Daniela Knižová, č.d. 53; Mária Knižová, č.d. 325.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jaroslava Kociková, č.d. 460; Viktória Kociková, č.d. 460; Anna Kohutová, č.d. 266; Beáta Kohutová, č.d. 619; Mária Kohutová, č.d. 595.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.