Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

19. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Miroslav Kuzemka – 1.výr.

Utorok

20. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Alojz, František Božidarovi, č.d. 286

Streda

21. VI.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rodičia Čusovi, č.d. 264

Štvrtok

22. VI.

Záver Novény k Božskému Srdcu
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Viery Lelkovej – 60.r.

Piatok

23. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Odprosujúca pobožnosť + kňaz Ján Tomko a účastníci Krvavej nedele

Sobota

24. VI.

Slávnosť  NARODENIA  SV.  JÁNA  KRSTITEĽA
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Chvostaľovej, č.d. 10

Nedeľa

25. VI.

DVANÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Anna Brudňáková – 1.výr.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: v tomto týždni súkromne. Kostol je otvorený celý deň.
 3. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Katechet. miestnosť I.

 

 

Streda

 

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Streda

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Katechet. miestnosť I.

 1. Novéna k Najsv. Srdcu Ježišovmu: Modlíme sa ju do štvrtku. Počas celého mesiaca majme na pamäti zmierovanie Božského Srdca za hriechy sv. prijímaním a kajúcimi skutkami.
 2. Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho: V piatok je deň úcty Božského Srdca. Zvlášť členovia Bratstva Božského Srdca ho majú náležite sláviť. Každá rodina sa môže zasvätiť Ježišovmu Srdcu. Modlitba je v JKS. V tento deň po sv. prijímaní kňaz prednáša odprosujúcu modlitbu spojenú s úplnými odpustkami.
 3. Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa: Sviatok nepoškvrneného Srdca P. Márie sa v tomto roku neslávi, lebo je deň sv. Jána.
 4. Júnová ofera: Na budúcu nedeľu bude júnová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 5. Púť do Fatimy: Modlíme sa za jej požehnaný priebeh, za všetkých pútnikov a ich šťastný návrat. Počas púte zastupuje farnosť Snina – Sv. Kríža. V prípade zaopatrovania umierajúcich a pohrebov t.č. 0918 601 051.
 6. Obišovce: júla má náš Cirošský dekanát pripraviť celodiecéznu fatimskú sobotu. Zúčastní sa jej aj naša farnosť. Záujemci o autobus nech sa prihlásia v sakristii čím skôr. Birmovanci vykonajte si púť v rámci prípravy na birmovku – zapíšte sa.
 7. Farský letný tábor sa uskutoční v dňoch 31.7.2017-4.8.2017 vo Vysokej nad Uhom. Cena tábora: 60€ (pri väčšom počte súrodencov – 2 a viac – sa každému ďalšiemu súrodencovi znižuje cena o 5€). Prihlášky si vyzdvihnite vzadu na stolíku. Vyplnené prihlášky odovzdajte do 2.7.2017 Zuzane Dzurkovej. Odovzdané prihlášky sú záväzné! Viac informácií v prihláške.
 8. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Miloš Staško, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Marty rod. Lelkovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Martina Lorková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Faltinovej, nar. v Levoči a bývajúca v Dlhých Strážach. Sobáš: 1.VII.2017 v Spišskom Štvrtku.

  Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 10, horliteľka p. Anna Polačková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Dominika Fencáková

Utorok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Streda

Jozef Polačko

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Štvrtok

Anna Savková

xxx

xxx

Jozef Kováč

Piatok

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

Marek Makar

Beáta Kohutová

Sobota

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Nedeľa

Valéria Čopiková

Michal Kováč

Jozef Piškanin

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 18,30 hod.:

Anna Havrilčáková, č.d. 47; Štefánia Hišemová, č.d. 3; Valéria Holpová, č.d. 485; Mária Holpová, č.d. 357; Jana Holpová, č.d. 129.

Upratovanie kostola: sobota, 7,30 hod.:

Mária Holpová, č.d. 485; Beáta Hoľková, č.d. 31; Patrícia Hoľková, č.d. 31; Mária Horňáková, č.d. 555; Adriana Hrehová, č.d. 280.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.