Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na 9. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 9. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

5. VI.

TURÍČNY  PONDELOK
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ Ján Hančarik – 3.výr.

+ Michal Leňko – 10.výr.

Farský kostol 19.00 hod Sv. omša BP Jána Kohúta – 30.r.

Utorok

6. VI.

Sv. Norberta, biskupa; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Štefan, Anna, Štefan Zarembovi
Farský kostol 19.00 hod Sv. omša BP Mareka Dzurka

Streda

7. VI.

 
Sv. Anna 19.00 hod Sv. omša BP Jakuba Krivjanského – 25.r.

Štvrtok

8. VI.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA; sviatok

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP rod. Burdovej, č.d. 242
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Sv. omša BP rod. Piškaninovej, č.d. 469

Piatok

9. VI.

 
Farský kostol 17.15 hod Modlitby matiek  
  18.00 hod Sv. omša zdr. Rafaela Piškanina – 18.r.

Sobota

10. VI.

Vigília slávnosti Najsvätejšej Trojice
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Mikuláš Morťanik – 6.výr.
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

11. VI.

SLÁVNOSŤ  NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE 
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + František, Michal, Anna, č.d. 242
  8.00 hod Sv. omša + Andrej, Anna Božidarovi, č.d. 286
  15.00 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Vešpery s euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

19.00 hod

Farský kostol

 

 

Štvrtok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Turíce: Turíčnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie. Zajtra slávime Turíčny pondelok, druhý deň Svätodušných sviatkov. Pokračuje Obdobie „cez rok“, prerušené Pôstnym a Veľkonočným obdobím a znova sa modlíme „Anjel Pána“.
 2. Júnové pobožnosti: Litánie k najsv. Srdcu Ježišovmu spievame po mariánskej antifóne v rámci sv. ruženca pred sv. omšou. Spolu s našimi každodennými obetami a sv. prijímaním nech sú vynáhradou Pánu Ježišovi za všetky hriechy, najmä za nevšímavosť a ľahostajnosť voči jeho láske.
 3. Púť do Fatimy: Stretnutie pútnikov bude v pondelok po večernej sv. omši.
 4. Sviatok Ježiša Krista, najvyššieho kňaza: vo štvrtok nám pripomína Kristovu vykupiteľskú úlohu, ktorá sa teraz sprítomňuje cez kňazov v slávení sv. tajomstiev. Modlíme sa za Božích služobníkov a ich vernosť v kňazskej službe.
 5. Modlitby matiek: Spoločné stretnutie členiek spoločenstva Modlitby matiek bude v piatok pred sv. omšou. Predmodlieva sa sk. č. 5: A. Piškaninová.
 6. Slávnosť Najsvätejšej Trojice: zhŕňa v sebe ústredné tajomstvo kresťanstva – jeden Boh, ale v troch božských osobách. Slávnosť začneme sláviť v sobotu večer vigíliou a pokračuje v nedeľu.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 7, horliteľka p. Anna Holpová.

Sobota, 17 15 hod.:  – Šimon Tkáč, Michal Kohút, Kristína Piškaninová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Justína Kohútová, Janka Piškaninová, Timotej Gič, Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Timotej

Zuzana Dzurková

Utorok

Jana Dzurková

Františka Gičová

xxx

xxx

Michal Kohut

Bernardína Piškaninová

Streda

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Dominika Fencáková

Štvrtok

Marta Burdová

Beáta Kohútová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Erika Gičová

Piatok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Sobota

Emília Polačková

Júlia Krivjanská

Bernard Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Mária Kohutová

Eva Skarbová

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Jozef Hančarik

Nikola Skvašiková

Tomáš Tkáč

Upratovanie kostola: pondelok, 19 45 hod.:

Jaroslava Gnipová, č.d. 47; Dominika Gnipová, č.d. 48; Simona Gnipová, č.d. 48; Mária Gumenická, č.d. 200; Mária Gurbovičová, č.d. 533.

Upratovanie kostola: piatok, 18 30 hod.:

Eva Gutterová, č.d. 294; Marianna Gutterová, č.d. 34; Jana Haburajová, č.d. 496; Michaela Haburajová, č.d. 189; Helena Hajdu, č.d. 367.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.