Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na Piaty veľkonočný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Piaty veľkonočný týždeň 2017

Pondelok

15. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Júlia, Andrej Lelkovi, č.d. 233
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša zdr. Anny Makovcovej, č.d. 320

Utorok

16. V.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Viktórie, Ester, Vladislava
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP manž. Kohútových – 25. výr. sob.

Streda

17. V.

 
Sv. Anna 19.00 hod Máj. pob . + Sv. omša + Michal Harakaľ – 6.výr.

Štvrtok

18. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Lelko – 30.deň pohrebu
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša + kňaz Ján Tomko
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Euch. pobožnosť  

Piatok

19. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Štefana Dzurka – 20.r.

Sobota

20. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Máj. pob . + Sv. omša + Štefan Piškanin – 2.výr.
Sv. Anna 15.00 hod Sobášna sv. omša za novomanželov
  19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

21. V.

ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 
Farský kostol 6.45 hod  Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša BP Františka Kohúta – 60.r.
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca s Májovou pobožnosťou začne o 14 15 a po nej Vešpery s euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia pred prvým piatkom: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov. Vo štvrtok je možnosť aj počas večernej adorácie (sv. spoveď, duchovný rozhovor).
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol 

 1. Májové pobožnosti: Pokračujme v horlivosti na Loretánskych litániách. Povzbudzujme našu mládež k hojnejšej účasti, aby sa im Panna Mária stala útočiskom v ich potrebách.
 2. Novéna k sv. Rite: Modlíme sa ju v spoločenstve Modlitby matiek pred večernou sv. omšou v rámci sv. ruženca pri relikviách sv. Rity. Vzývame ju ako patrónku v ťažkých životných situáciách.
 3. Májová ofera: na rekonštrukciu kostola a na kostolné potreby (spolu) bude nasledujúcu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 4. Rádio Mária: Od 13.V.2017 Rádio Mária bude vysielať už aj v slovenčine. Oznamy nájdete na http://radiomariaslovakia.sk/
 5. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  František Cmorej, rím. kat., syn rodičov Františka a Ruženy rod. Baluchovej, nar. v Levoči a bývajúci v Dúbrave a Anežka Tomášová, rím. kat., dcéra rodičov Františka a Heleny rod. Fencákovej, nar. v Snine a bývajúci Dlhom n/Cir. Sobáš: 20.V.2017 v Dlhom n/Cir.

  Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4, horliteľka p. Anna Komarcová, večer Modlitby matiek.

Sobota, 19 00 hod.:  – Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohútová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Nedeľa, 14 15 hod.: Samuel Hajdu, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Justína Kohútová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Štefan Piškanin

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Timotej Gič

Eliška Fencáková

Utorok

Emília Polačková

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Eva Skarbová

Zuzana Dzurková

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Štvrtok

Nikola Skvašíková

Anna Savková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Zuzana Chvostaľová

Piatok

Františka Gičová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Sobota

Tomáš Tkáč

Xxx

xxx

Beáta Kohutová

Nedeľa

Erika Gičová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Veronika Krivjanská

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Emília Fencáková, č.d. 620; Jana Fencáková, č.d. 121; Lenka Fencáková, č.d. 584; Martina Fencáková, č.d. 36; Eva Fencáková, č.d. 490.

Upratovanie kostola: sobota, 7 45 hod.:

Katarína Fencáková, č.d. 620; Dominika Fencáková, č.d. 620; Eliška Fencáková, č.d. 36; Helena Focková, č.d. 548; Eva Frimmerová, č.d. 334.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.