Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na Štvrtý veľkonočný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Štvrtý veľkonočný týždeň 2017

Pondelok

8. V.

 
Farský kostol 19.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Viktórie Kocikovej – 18.r.

Utorok

9. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Čus, č.d. 104
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Petra Mesaroša – 18.r.

Streda

10. V.

 
Sv. Anna 19.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP manž. Polačkových, č.d. 301

Štvrtok

11. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Rudolf Dzurko
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Márie Leňkovej – 83.r.
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Euch. pobožnosť  

Piatok

12. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Márie Harvanovej – 80.r.

Sobota

13. V.

Bl. Panny Márie Fatimskej – 100. rokov zjavenia / Začiatok Novény k sv. Rite
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + st. rod. Sninčákovi a Pastýrovi

Nedeľa

14. V.

PIATA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 
Farský kostol 6.45 hod  Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Milana Dzurka – 23.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Vešpery  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši nasleduje euch. adorácia. Spoločná modlitba členov Bratstva sv. ruženca s Májovou pobožnosťou začne o 14 15 a po nej Vešpery s euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia pred prvým piatkom: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov. Vo štvrtok je možnosť aj počas večernej adorácie (sv. spoveď, duchovný rozhovor).
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Katechet. miestnosť I.

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Májové pobožnosti: Horlivo prichádzajme na Loretánske litánie. Sú ozdobou tohoto mariánskeho mesiaca. Dôverujme Panne Márii a každý deň sa jej zverujme so svojimi životnými situáciami. Jej ochrana je naša istota.
 2. Novéna k sv. Rite: Pred dvoma rokmi sme navštívili Casciu (Kaššu) v Taliansku, kde žila sv. Rita, patrónka v ťažkých životných situáciách. Tamojšie sanktuárium nám darovalo jej relikviu – časť mníšskeho habitu, ktorý nosila. Modlitby matiek sa podujali modliť novénu k tejto svätici pri jej relikviách. Novéna začína 13. mája. V tomto roku ju začneme spolu v Zakopanom.
 3. Farské púte:

  Zakopane – odchod je v sobotu, 13.V.2017 o 5 00 hod. zo všetkých zastávok v obci.

  Czenstochówa, Licheń – 15.V. (večer) – 20.V. Cena 130,- €. Zápis v sakristii do zajtra.

 4. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  František Cmorej, rím. kat., syn rodičov Františka a Ruženy rod. Baluchovej, nar. v Levoči a bývajúci v Dúbrave a Anežka Tomášová, rím. kat., dcéra rodičov Františka a Heleny rod. Fencákovej, nar. v Snine a bývajúci Dlhom n/Cir. Sobáš: 20.V.2017 v Dlhom n/Cir.

  Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3, horliteľka p. Anna Fencáková.

Sobota – Púť do Zakopaneho

Nedeľa, 14 15 hod.: Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Jana Dzurková

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Mária Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

Streda

Marta Burdová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Štvrtok

Marek Makar

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Erika Gičová

Piatok

Marta Burdová

xxx

xxx

Anna Savková

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Eva Skarbová

Mária Janušová

Michal Kováč

Anna Piškaninová

Michal Chvostaľ

Michal Kohut

Valéria Čopíková

Nikola Skvašiková

Upratovanie kostola: pondelok, 19 45 hod.:

Lenka Dzurková, č.d. 408; Diana Dzurková, č.d. 81; Denisa Dzurková, č.d. 365; Monika Dzurková, č.d. 365; Zuzana Dzurková, č.d. 408.

Upratovanie kostola: piatok, 18 45 hod.:

Laura Dzurková, č.d. 156; Lucia Džuganová, č.d. 621; Anna Džuganová, č.d. 621; Anna Fencáková, č.d. 318; Iveta Fencáková, č.d. 122.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.