Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad vo Veľkonočnej oktáve 2017

Liturgický prehľad

vo Veľkonočnej oktáve 2017

Pondelok

17. IV.

VEĽKONOČNÝ  PONDELOK
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Štefan Gerboc – 9.výr.
  10.00 hod  Sv. omša  BP Jozefa Skvašika – 60.r. 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  

Utorok

18. IV.

Veľkonočný utorok
Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  17.00 hod Sv. omša zdr. kňaza Michal Mikulu

Streda

19. IV.

Veľkonočná streda
Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod Sv. omša BP Márie Buričinovej – 89.r.

Štvrtok

20. IV.

Veľkonočný štvrtok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Margita Burdová – 1.výr.
  15.00 hod  Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod Sv. omša BP rod. Lelkovej, č.d. 246

Piatok

21. IV.

Veľkonočný piatok 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Lelko – 22.výr.
   15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod Sv. omša BP Mareka Lelka – 40.r.

Sobota

22. IV.

Veľkonočná sobota 

VIGÍLIA  NEDELE  BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA – Záver Novény

Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Ján Kohút – 15.výr. 
    Celonočná adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

23. IV.

DRUHÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  /  Nedeľa Božieho milosrdenstva

Záver Veľkonočnej oktávy

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP manž. Fencákových – 50.r. sob.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Dnes na poludnie Jeho Svätosť pápež František udelí svoje apoštolské požehnanie „Urbi et Orbi“ – „Mestu Rímu a svetu“. Pri jeho sledovaní možno získať úplné odpustky.
 2. Popoludní o 15 00 bude záver celého veľkonočného trojdnia. Všetkých vás pozývame na vešpery a eucharistickú procesiu, aby sme spoločne uzavreli toto posvätné trojdnie Eucharistickým požehnaním. Dnes – na veľkonočnú nedeľu strávme tento najposvätnejší deň v kruhu farnosti a rodiny.
 3. Eucharistická adorácia: utorok od 15 00 , streda až piatok celodenná do 17 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť).
 4. sviatosti pokánia môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Farská katechéza:

 

Utorok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

Katechéza – 1.-7.roč. ZŠ

Katechéza – 6.-8.roč. ZŠ

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol 

 1. Celý týždeň prežívame veľkonočnú oktávu spojenú s Novénou k Božiemu Milosrdenstvu. Neustaňme pristupovať k sv. prijímaniu a prežime tento týždeň, ktorý je tak bohatý na milosti Božieho milosrdenstva, so vzkrieseným Spasiteľom na adorácii, Novéne a konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.
 2. Budúca nedeľa je sviatkom Božieho Milosrdenstva. V sobotu večer sa stretneme na slávení vigílie, ktorou sa začína tento sviatok.
  Po vigílii nasleduje celonočná adorácia. Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha) a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Ježišu môj, milosrdenstvo – Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 3. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich, aby zopakovali s deťmi II. časť Katechizmu – mravouku. Preskúšanie bude o týždeň.
 4. Na budúcu nedeľu bude aprílová ofera. Pán Boh zaplať za milodary.
 5. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  František Tomáš, rím. kat., syn rodičov Františka a Heleny rod. Fencákovej, nar. v Snine a bývajúci Dlhom n/Cir. a Jana Ontkocová, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Márie rod. Gajdošovej, nar. v Humennom a bývajúca v Modrej n/Cir. Sobáš: 29.IV.2017 v Modrej n/Cir.
  Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 11, horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 17 15 hod.: Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Justína Kohútová, Janka Piškaninová, Timotej Gič, Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Štefan Piškanin

Marta Burdová

Veronika Krivjanská

Júlia Krivjanská

xxx

Valéria Čopíková

Dominika Fencáková

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Mária Janušová

Streda

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Timotej Gič

Emília Polačková

Piatok

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Františka Gičová

Sobota

Nikola Skvašíková

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Marek Makar

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Kováč

Tomáš Tkáč

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: utorok, 17 45 hod.:

Magdaléna Čereviková, č.d. 12; Monika Čmiľová, č.d. 404; Valéria Čopíková, č.d. 276; Martina Čovanová, č.d. 455; Martina Čusová, č.d. 481.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Katarína Čusová, č.d. 104; Jana Demčáková, č.d. 611; Margita Demjanová, č.d. 507; Annamária Demjanová, č.d. 507; Barbora Demjanová, č.d. 507.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.