Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na Piaty pôstny týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Piaty pôstny týždeň 2017

Pondelok

3. IV.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Anna Drevickí – 10.výr.
  18.00 hod Sv. omša BP Timoteja Piškanina – 18.r.

Utorok

4. IV.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Anna Lelková – 30.deň pohrebu
  17.00 hod Sv. omša BP Jakuba Mišenka – 18.r.

Streda

5. IV.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef Burda, č.d. 285
  17.00 hod Sv. omša  + Anna Petríková

Štvrtok

6. IV.

Prvý štvrtok mesiaca  –  deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Anna Petríková – 2.výr.
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

7. IV.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 15.00 hod Veľkonočná sv. spoveď  
  17.00 hod Krížová cesta + Sv. omša BP Michala Burdu – 70.r.

Sobota

8. IV.

Vigília Kvetnej nedele  /  Začiatok  Svätého  týždňa
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami  BP Jozefíny Burdovej – 70.r.
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

9. IV.

NEDEĽA  UTRPENIA  PÁNA  –  Kvetná nedeľa 
Farský kostol 8.15 hod Ranné chvály  
  9.30 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Dnes je Piata pôstna nedeľa, ľudovo nazývaná „Čierna nedeľa“. U nás sa zachováva zvyk zahaľovať kríže. Odporúčame, aby ste ich tiež zahalili aj popri cestách, v záhradke a doma. Kríže sa odhaľujú až po obradoch umučenia Pána na Veľký piatok, vtedy pri nich zapáľte sviece.
 2. Dnes popoludní o 15 00 bude pobožnosť Krížovej cesty s vešperami a výmena ružencových tajomstiev.
 3. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. V pondelok po sv. omši bude stretnutie členov farského zboru.
 2. V priebehu týždňa nahláste v sakristii chorých na veľkonočnú sv. spoveď (okrem prvopiatkových).
 3. V tomto týždni máme prvý štvrtok mesiaca, kedy si spomeňme na všetkých kňazov a prosme o nové duchovné povolania a prvý piatok mesiaca. Po sv. omši je ofera členov Bratstva Božského Srdca na potreby Bratstva.
 4. V piatok bude veľkonočná sv. spoveď. K tejto sv. spovedi nás zaväzuje 3. cirkevné prikázanie o ročnej sv. spovedi a sv. prijímaní v čase Veľkej noci. Počas celého týždňa sa môžeme dobrým spytovaním svedomia pripravovať k prijatiu Božieho milosrdenstva. Ak sú medzi nami nejaké nezrovnalosti, dlhy, nedorozumenia, treba ich zavčasu vyriešiť – čo nám nepatrí vrátiť, zapríčinenú škodu nahradiť a za urážky odprosiť. Odporúčame použiť spovedné zrkadlo, ktoré je na stolíku pri vchode do kostola a hriechy si napísať kvôli istote úplného vyznania a pokoju svedomia.
  Nezabúdajme, že úplné vyznanie hriechov je podmienkou k platnosti sv. spovede. Predsavzatie, ktoré si dávame nech je účinné a polepšujúce, preto sa o ňom poraďme so spovedníkom. Treba si ho kontrolovať každý deň pri večernom spytovaní svedomia. Taktiež neopomeňme vykonanie kajúceho skutku, ktorý nám uložil spovedník. Je pre nás zaväzujúce.
  Každý deň a zvlášť v čase čakania v rade na sv. spoveď svojimi modlitbami zahrňme svojich spovedníkov, aby svetlom Ducha Svätého nás čo najlepšie upriamili na cestu svätosti. Pripojme v tomto týždni svoje obety a kajúce skutky aj za všetkých kňazov spovedajúcich kajúcnikov a pomáhajme im v ich práci na obrátení hriešnikov.
 5. Budúcou sobotou večer začíname Svätý týždeň. Je to vigília Kvetnej nedele. Pripomíname si slávnostný vstup Božieho Syna do sv. mesta Jeruzalema. Na pamiatku tohto vstupu v nedeľu posvätíme ratolesti – bahniatka, ktoré si ako sväteninu odnesieme do svojich príbytkov. Obrad posvätenia bahniatok je v úvode sv. omše, ktorá začína mimo kostola práve týmto obradom. Všetci sa stretneme pred kostolom, lebo tam začína aj sv. omša. Kostol má byť úplne prázdny. Až po kňazovi a asistencii všetci vstúpime v sprievode do kostola. Ratolesti sa svätia preto, aby nám pripomenuli zástupy v Jeruzaleme a niesli sa v procesii. Staré a zničené bahniatka z minulých rokov treba spáliť. Bahniatka zabezpečme pre všetkých členov rodiny, aby každý mal v ruke tento symbol Sv. týždňa. Namiesto bahniatok môžu byť aj zelené palmy, ozdobené stužkami.
 6. Do pokladničky pri vchode (na stĺpe) môžete prispieť na veľkonočnú výzdobu kostola. Pán Boh zaplať.
 7. Matrika našej farnosti – marec 2017:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali:

  • Michal Chvostaľ, *17.II.2017, krst 11.III.2017
  • Terézia Dudová, *7.III.2017, krst 25.III.2017

  Do večnosti sme vyprevadili:

  • Anna Lelková, *7.VI.1925, +3.III.2017
  • Alžbeta Božidarová, *25.XII.1930, +23.III.2017
  • Jarmila Hašuľová, *4.XI.1952, +27.III.2017
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 9, horliteľka p. Mária Kohútová

Sobota, 17 15 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohútová, Kristína Gazdová.

Nedeľa, 14 45 hod.: Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Eliška Fencáková

Utorok

Marta Burdová

Eva Skarbová

xxx

xxx

Michal Kohut

Magdaléna Chvostaľová

Streda

Erika Gičová

Jozef Polačko

xxx

xxx

Nikola Skvašiková

Zuzana Dzurková

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Piatok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Emília Polačková

Sobota

Mária Janušová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Marek Makar

Nedeľa

Beáta Kohútová

zbor

Tomáš Tkáč

Valéria Čopíková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Zita Buríková, č.d. 119; Jana Buríková, č.d. 458; Katarína Buríková, č.d. 260; Alžbeta Buríková, č.d. 119; Erika Buríková, č.d. 598.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Petra Buríková, č.d. 598; Mária Chvostaľová, č.d. 44; Viera Chvostaľová, č.d. 526; Magdaléna Chvostaľová, č.d. 45; Jana Chvostaľová, č.d. 586.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.