Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na Štvrtý pôstny týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Štvrtý pôstny týždeň 2017

Pondelok

27. III.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Alžbeta Božidarová – pohrebná

Utorok

28. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Solomejovej, č.d. 109
  17.00 hod Sv. omša  + Mária Burdová – 1.výr.

Streda

29. III.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša  + Mária Krivjanská – 30.deň pohrebu

Štvrtok

30. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša  + Anna Vašková, č.d. 549
  17.00 hod Sv. omša + Euch. pob.  BP Diany Kermietovej – 1.r.

Piatok

31. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša  BP čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

1. IV.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima BP čl. Bratstva sv. ruženca
  17.00 hod Vešpery   
    Euch. adorácia   
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

2. IV.

PIATA  PÔSTNA  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Mareka Komarca – 40.r. 
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Dnes popoludní o 15 00 bude pobožnosť Krížovej cesty s vešperami.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. sviatosti pokánia môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Pripomíname možnosť získavať úplné odpustky pre seba alebo za duše v očistci (možno aj za konkrétnu dušu alebo všeobecne) za účasť na krížovej ceste.
  2. V sobotu ráno budeme sláviť ďalšiu fatimskú pobožnosť k príprave na storočnicu fatimských zjavení. Vynahradzujme ľudskú nevšímavosť voči Božej dobrote a láske, odprosujme za vlastné neprávosti a vyprosujme obrátenie sveta, farnosti a našich rodín. Od toho závisí budúcnosť sveta. Tak to povedala Božia Matka vo Fatime. K účasti na fatimských sobotách povzbuďme všetkých členov našich rodín, aj tých najmladších, aby sa aj oni zapojili do týchto úmyslov a osvojovali si ich.
  3. Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu farského kostola a popoludní výmena ružencových tajomstiev.
  4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 8, horliteľka p. Veronika Krivjanská

Sobota, 16 15 hod.: Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Michal Kohút, Kristína Piškaninová.

Nedeľa, 14 45 hod.: Miriama Chvostaľová, Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Jana Dzurková

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Janušová

Zuzana Dzurková

Streda

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Eva Skarbová

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Michal Kohut

Dominika Fencáková

Piatok

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Mária Kohutová

Nedeľa

Emília Polačková

Nikola Skvašiková

Patrícia Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Jozef Kováč

Jozef Piškanin

Anna Savková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Valéria Burdová, č.d. 536; Anna Burdová, č.d. 427; Ľubica Burdová, č.d. 491; Mária Burdová, č.d. 242; Ľubica Burdová, č.d. 174.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Slávka Burdová, č.d. 3; Mária Burdová, č.d. 504; Zuzana Burdová, č.d. 427; Slávka Burdová, č.d. 3; Mária Buričinová, č.d. 534. 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.