Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Liturgický prehľad na Tretí pôstny týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Tretí pôstny týždeň 2017

Pondelok

20. III.

Slávnosť  SV.  JOZEFA, ŽENÍCHA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  za obr. Jozefa 
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  15.45 hod Vešpery   
  17.00 hod Sv. omša

BP Jozefa Petra – 30.r.

Na úmysel

Utorok

21. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Dušan, Michal Brudňákovi
  17.00 hod Sv. omša

BP Heleny Fockovej – 60.r.

+ Ján

Streda

22. III.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša 

BP rod. Gnipovej

Na úmysel

Štvrtok

23. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša  BP kňaza Jozefa
  17.00 hod Sv. omša + Euch. pob.

+ Michal Krivjančin – 30.deň pohrebu

zdr. Františka

Piatok

24. III.

Vigília slávnosti  ZVESTOVANIA  PÁNA
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Vigília – Sv. omša s vešperami

BP Branislava Repka – 18.r.

BP Milana – 60.r.

    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Sobota

25. III.

Slávnosť  ZVESTOVANIA PÁNA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša

BP Evy Kováčovej – 60.r.

BP rod. Miroslava Petríka

  10.00 hod Sv. omša + Ján, Mária, Andrej, č.d. 199
  17.00 hod Vešpery  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

26. III.

ŠTVRTÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša

BP Heleny Hančarikovej – 75.r.

BP Jozefa Lelka – 60.r.

  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Dnes popoludní o 14 30 bude záver Novény k sv. Jozefovi a po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. sviatosti pokánia môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. V pondelok je slávnosť Sv. Jozefa. Prekladá sa kvôli tomu, že nedeľa v Pôste má prednosť. Svoje úmysly z novény zložme na oltár prostredníctvom jeho orodovania. Pamätajme v nich na našich manželov a otcov, ktorých sv. Jozef je nebeským patrónom.
  2. V sobotu je slávnosť Zvestovania Pána. Je to Deň počatého života a deň, kedy sa rodičia zvlášť modlia za svoje deti. Odprosujeme za hriechy proti životu – potraty a spolu sa modlíme za správne chápanie úlohy kresťanských matiek u našich dievčat a žien. Po vešperách budú v kostole spoločné modlitby spoločenstiev „Modlitby matiek“ a „Modlitby otcov“. Po nich spoločné stretnutie v katechetickej miestnosti.
  3. Zo soboty na nedeľu je zmena času – zo zimného na letný, t.z. o 1 hod. dopredu.
  4. V nasledujúcu nedeľu je marcová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
  5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 7, horliteľka p. Anna Holpová

Sobota, 16 15 hod.: Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková.

Nedeľa, 14 45 hod.: Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Justína Kohútová, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Nikola Skvašíková

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Jozef Kováč

Utorok

Eva Skarbová

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Michal Kohut

Eliška Fencáková

Streda

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Štvrtok

Anna Savková

Františka Gičová

xxx

xxx

Emília Polačková

Marta Burdová

Piatok

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

xxx

Michal Chvostaľ

Sobota

Jana Dzurková

Beáta Kohutová

Michal Kováč

Anna Piškaninová

Bernard Piškanin

Štefan Piškanin

Timotej Gič

Zuzana Dzurková

Nedeľa

Erika Gičová

Mária Janušová

Veronika Krivjanská

Júlia Krivjanská

Tomáš Tkáč

Marek Makar

Jozef Hančarik

Magdaléna Chvostaľová

Upratovanie kostola: utorok, 17 30 hod.:

Katarína Božidarová, č.d. 613; Martina Božidarová, č.d. 579; Anna Brečková, č.d. 506; Anna Brudňáková, č.d. 207; Ladislava Brudňáková, č.d. 207.

Upratovanie kostola: piatok, 19 45 hod.:

Jozefína Burdová, č.d. 535; Magdaléna Burdová, č.d. 130; Marta Burdová, č.d. 498; Marta Burdová, č.d. 285; Mária Burdová, č.d. 549.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.