Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Prvý pôstny týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Prvý pôstny týždeň 2017

Pondelok

6. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján Furster

Utorok

7. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Skarbovej, č.d. 3
  17.00 hod Sv. omša BP Jozefa Gumenického – 70.r.

Streda

8. III.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša  + Ján, Mária Harakaľovi, č.d. 517

Štvrtok

9. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Štefan, Pavol
  17.00 hod Sv. omša + Euch. pob. + Vladimír, Juraj Milčíkovi

Piatok

10. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša + Ján, Anna Dickí

Sobota

11. III.

Začiatok Novény k sv. Jozefovi
Farský kostol 7.00 hod Novéna + Sv. omša BP Barbory Kováčovej – 18.r.
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

12. III.

DRUHÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Anny Kováčovej – 80.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.45 hod Novéna  
    Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Dnes popoludní o 14 45 bude Korunka B. Milosrdenstva a po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami. Bratstvo sv. ruženca si v závere vymení ružencové tajomstvá.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. sviatosti pokánia môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Počas jarných prázdnin katechézy nebudú. Prázdniny sú oddychom od školských povinností. No neznamenajú poľaviť v láske k Pánu Bohu. Preto v rámci pôstnych sebazaprení nezabúdajme na každodennú účasť na sv. omši.
 5. V sobotu začíname Novénu k sv. Jozefovi. Je patrónom sv. Cirkvi. V súčasnom svete, zmietanom v nepokojoch, obetujme tých deväť dní za návrat blúdiacich, čo žijú bez Pána Boha, za našu jednotu vo viere a upevnenie vernosti Kristovej Cirkvi.
 6. Pôstne obdobie je výnimočným časom Božej milosti. Nech nič – ani návštevy, ani oddych, ani šport – nie pre nás dôležitejšie, ako účasť na pobožnostiach Krížovej cesty v piatky a nedele. Nech na nich nechýba nikto z našej rodiny.
 7. Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu farského kostola. Pán Boh zaplať.
 8. Matrika našej farnosti február 2017:

  Do večnosti sme vyprevadili:         

  Michal Krivjančin, *29.IX.1956, +22.II.2017

  Anna Petríková, *27.II.1931, +27.II.2017

 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 5, horliteľka p. Martina Čovanová

Sobota, 16 15 hod.: Kristína Piškaninová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohútová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Mária Janušová

Františka Gičová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Michal Kohut

Streda

Jozef Kováč

xxx

xxx

Timotej Gič

Štvrtok

Erika Gičová

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Valéria Čopíková

Anna Savková

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Tomáš Tkáč

Marta Burdová

Zuzana Dzurková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Bibiána Barátová, č.d. 4, Magdaléna Bednárová, č.d. 139, Mária Bednárová, č.d. 139, Kristína Behunová, č.d. 176, Daniela Bindzárová, č.d. 76.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Blichová, č.d. 514, Eva Bončíková, č.d. 338, Viktória Bončíková, č.d. 304, Mária Bončíková, č.d. 531, Eva Bončíková, č.d. 338.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.