Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 8. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 8. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

27. II.

II. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Mária Krivjanská
  8.00 hod  Sv. spoveď chorých – SV   
  15.00 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod Sv. omša  BP Simeona Kohúta – 15.r. 
  19.30 hod Fašiangová pob. s Euch. požehnaním  

Utorok

28. II.

III. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal Petro
  8.00 hod Sv. spoveď chorých – HE  
  15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša BP Márie, Anny, Jany, č.d. 531
  19.30 hod Záver fašiang. poklony  

Streda

1. III.

POPOLCOVÁ  STREDA   

Začiatok Pôstneho obdobia   /   Deň prísneho pôstu

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša  + Michal Solomej
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša  BP Heleny Staškovej – 85.r.

Štvrtok

2. III.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Michal, Michal, Rozália, č.d. 564
  23.00 hod Hodina Getsemani  

Piatok

3. III.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

4. III.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima + čl. Bratstva sv. ruženca
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

5. III.

PRVÁ  PÔSTNA  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Jozef Treščák
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Dnes po farskej sv. omši začíname tri dni fašiangovej zmiernej poklony, sv. ruženec začne o 16 15 a fašiangová pobožnosť o 17 00 hod. Je to 40 hodinová adorácia. Usilujme sa v týchto dňoch kajúcou pobožnosťou a milosrdnými skutkami dať náhradu Ježišovi Kristovi za hriechy, ktorými ľudia urážajú Pána Boha. S týmto úmyslom zadosťučinenia za hriechy dnes vo fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok obetujme čas na adoráciu a pozvime všetkých členov rodiny k eucharistickej poklone. Z pondelka na utorok bude aj celonočná adorácia.
 2. Eucharistická adorácia:

Pondelok

od 7.00 hod. – 16.00 hod., od 17.30 hod. celonočná (19.30 hod. pobožnosť)

Utorok

od 7.00 hod. – 16.00 hod., od 17.30 hod. do 19.30 hod., Euch. požehnanie.

Streda

od 7.00 hod. – 15.00 hod.

Štvrtok 

od 17.30 hod. – 23.00 hod. Hodina Getsemani

Piatok

od 7.00 hod. – 16.00 hod.

 1. sviatosti pokánia pozývame všetkých farníkov, aby sme s kajúcim srdcom vstúpili do posvätného obdobia Veľkého Pôstu. Sv. spoveď sa vyžaduje aj k získavaniu odpustkov, ktoré nám ponúka Pôstne obdobie.
 2. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol 

 1. Popolcová streda je začiatkom obdobia Veľkého pôstu a začiatkom prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov.

  Pôstna disciplína Katolíckej cirkvi:    

  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho raz dosýta a vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka vo svedomí pod ťažkým hriechom od 18. do 60.r. života. V tento deň nemožno nahradiť pôst iným skutkom pokánia!

  – Od 14. r. života viaže iba povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.

  Každý piatok v roku – nielen počas Pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov:

  1. zdržanlivosť od mäsitého pokrmu
  2. účasť na sv. omši
  3. bolestný ruženec
  4. krížová cesta

  Čokoľvek z týchto skutkov si možno vybrať, ale nejakým z nich máme zachovávať piatky počas celého roka, ak naň nepripadne slávnosť. Aj nezachovanie tohoto cirkevného prikázania viaže nás pod hriechom.

 2. Počas Pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť Krížovej cesty. Je obdarená možnosťou získať úplné odpustky. Môžeme ich obetovať za seba alebo za duše v očistci. Odpustky možno získať iba v stave milosti posväcujúcej. Kto sa potrebuje vyspovedať, má možnosť počas týždňa.
 3. Pôstny čas nás pozýva do ticha, modlitby, kajúcich skutkov, skutkov lásky a milosrdenstva k blížnemu. Vyvarujme sa (zvlášť mládež) toho, aby sme trávili večery mimo domu alebo premárnili čas na internete. Čas pokánia nás volá k sebazapreniu, čítať Sv. Písmo, viac sa modliť a pôstnym predsavzatím krotili svoje neresti.
 4. Fatimskou sobotou sa pripájame k príprave na veľké jubileum 100 ročnice zjavenia P. Márie vo Fatime. Nech je to deň našej obety za záchranu sveta.
 5. Na budúcu nedeľu je jarná ofera na katolícku charitu. Pomáhame inštitúciám, ktoré sa starajú o bezdomovcov a sociálne slabšie rodiny. Na prahu Pôstneho obdobia vykonajme skutok milosrdenstva ako znak pokánia. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 6. O týždeň v nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4, horliteľka p. Anna Komarcová

Sobota, 17 00 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Michal Kohut.

Nedeľa, 14 45 hod.: Justína Kohútová, Janka Piškaninová, Timotej Gič, Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

xxx

xxx

Timotej Gič

Eliška Fencáková

Utorok

Zuzana Chvostaľová

Erika Gičová

xxx

xxx

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Anna Savková

Streda

Jana Dzurková

Mária Kohutová

Anna Piškaninová

Veronika Krivjanská

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Mária Chvostaľová

Jozef Hančarik

Štvrtok

Marta Burdová

xxx

xxx

Michal Kohut

Piatok

Mária Janušová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Nedeľa

Beáta Kohutová

Františka Gičová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Bernard Piškanin

Marek Makar

Jozef Kováč

Bernardína Piškaninová

Upratovanie kostola: utorok, 19 45 hod.:

Renáta Voľanská, č.d. 4, Daniela Vozárová, č.d. 61, Martina Zarembová, č.d. 529, Magdaléna Zákutná, č.d. 565, Mária Zuščáková, č.d. 292.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Magdaléna Zuščáková, č.d. 292, Anna Andrejcová, č.d. 360, Mária Antoľáková, č.d. 390, Martina Balogová, č.d. 463, Michaela Balogová, č.d. 463.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.