Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 7. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 7. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

20. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Bernardíny Drevickej – 60.r.

+ rod. Hajdu a Božidarovej

Utorok

21. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Mária Mariničová – 1.výr.
  17.00 hod Sv. omša

BP Emílie Dugovej – 70.r.

+ Gizela Kažimírová

Streda

22. II.

Katedra sv. Petra, apoštola; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František, Michal, Mária Hančarikovi
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša

+ Anna Hančariková – 6.výr.

+ rod. Božidarovej

Štvrtok

23. II.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša

BP Rudolfa Kováča s rod.

+ Ján

Piatok

24. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ján Klič – 13.výr.

BP Márie

Sobota

25. II.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol  7.00 hod   Sv. omša   

BP rod. Burdovej a Kuzemkovej

+ Pavol, Pavol

  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

26. II.

ÔSMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“

Fašiangová nedeľa – I. deň zmiernej fašiangovej poklony

Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP Jozefa Harvana – 85.r.

BP Mateja

  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť
    40. hodinová fašiangová adorácia  
  17.00 hod Fašiangová pobožnosť s euch. požehnaním  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Dnes spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Euch. pobožnosť s požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
  2. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  3. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Rodičov prosíme, aby posielali deti na katechézy a prinášali si so sebou aj zošity (nedeľné evanjelium + kázeň) a ružencové tajomstvá. Taktiež si všímajte rozpis predmodlievania sv. ruženca v sobotu večer a v nedeľu popoludní. Aj vy rodičia prichádzajte s nimi na túto pobožnosť.
  2. Všetkým dávame do pozornosti sobotnú večernú pobožnosť ruženca v kostole. Po celom týždni nech je pre naše rodiny zhromaždením okolo Panny Márie, ktorej zverujeme všetko, čo sme počas týždňa prežili.
  3. Od budúcej fašiangovej nedele konáme 40. hodinovú odprosujúcu poklonu Najsv. Srdcu Ježišovmu.
  4. V letných mesiacoch pripravujeme farský letný tábor pre deti a mladých. Tohto roku by sme ho chceli zorganizovať mimo našej farnosti. Dôvodom je, aby sme zažili a skúsili nové prostredie. Predpokladaná cena podľa zisťovaných cenníkov vo väčšine takýchto zariadení na týždeň je cca 60,- € (ubytovanie, strava). Podľa záujmu budeme vedieť dohodnúť presnejšie informácie – dátum, priestory, cena. Záujemci (hoci len predbežne) nech sa prihlásia u Zuzany Dzurkovej na t.č. 0915 622 835 do 5.III.2017.
  5. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3., horliteľka p. Anna Fencáková.

Sobota, 17 00 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Utorok

Eva Skarbová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Mária Janušová

Michal Chvostaľ

Streda

Marta Burdová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Erika Gičová

Eliška Fencáková

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Piatok

Anna Savková

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Františka Gičová

xxx

xxx

Marek Makar

Nedeľa

Emília Polačková

Jana Dzurková

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Tomáš Tkáč

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Janette Treščáková, č.d. 577; Mária Treščáková, č.d. 373; Antónia Treščáková, č.d. 577; Anna Tulenková, č.d. 192; Emma Tulenková, č.d. 192.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Nikola Turbáková, č.d. 623; Jana Tutková, č.d. 538; Miroslava Vitkovičová, č.d. 492; Mária Vološinová, č.d. 173; Mária Vološinová, č.d. 173.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.