Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

13. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ján Ivan

+ Michal, Anna Bončíkovi

Utorok

14. II.

Sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Burdovej, č.d. 491
  17.00 hod Sv. omša

+ Michal Lelko – 4.výr.

+ Václav, Alžbeta Daneckí

Streda

15. II.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša

+ kňaz Andrej Piškanin

+ Ján, Anna Antoľákovi

Štvrtok

16. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Treščák
  17.00 hod Sv. omša + Euch. pob.

+ Andrej Polačko – 16.výr.

+ Ján, Mária Harakaľovi

Piatok

17. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Jána Polačka – 25.r.

BP rod. Kohutovej a Petríkovej

Sobota

18. II.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Fatima

+ Jozef Mesaroš

+ Mária Gnipová

  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

19. II.

SIEDMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP Jána Hančarika – 94.r.

BP rod. Hajdu

  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Euch. pobožnosť  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Dnes spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Euch. pobožnosť s požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
  2. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  3. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. V minulom týždni sme ukončili spodnú časť mozaiky v presbytériu farského kostola „Posledná večera“. Pracovníci Krakowskej firmy „Sztuka sakralna – Piotr Kauczyński“ ju zatiaľ robili v takých rozmeroch ako najväčšiu práve pre náš farský kostol. Asi v takomto časovom rozmedzí cca pol roka (ako od začiatku mozaiky „Poslednej večere“) sa bude pohybovať príprava, výroba a aplikácia vrchnej časti „Obeta Ježiša Krista na kríži“, do ktorej vstúpia už dve firmy – výroba mozaiky a rezbárstvo (výroba drevorezby umučenia Ježiša Krista). Práce na vyrezávaní korpusu Umučenia už začali. Je to náročná práca a závisí aj od dodania materiálov od ich dovozcov, čo je mnohokrát dôvodom omeškania prác. No buďme vďační Pánu Bohu za to, čo máme, trpezliví a modlime sa denne na tento úmysel. Pán Boh nájde vždy najlepší čas a spôsob. Veľké veci sa dejú pomaly a dôsledne. Dôležitejšie je, aby sme všetci pracovali viac na „oprave – rekonštrukcii“ svojho života. Všetkým, čo ste prišli v piatok pomôcť pri upratovaní Pán Boh zaplať.
  2. Na budúcu nedeľu je februárová ofera na potreby kostola. Pán Boh zaplať.
  3. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2., horliteľka p. Magdaléna Chvostaľová.

Sobota, 17 00 hod.: Valentína Kohútová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Timotej Gič, Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Marek Makar

Františka Gičová

xxx

xxx

Dominika Fencáková

Magdaléna Chvostaľová

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Emília Polačková

Beáta Kohútová

xxx

xxx

Timotej Gič

Michal Kohut

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Mária Janušová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Eva Skarbová

Marta Burdová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Štofiková, č.d. 540; Jana Šuchtová, č.d. 306; Timea Šuchtová, č.d. 306; Valéria Tkáčová, č.d. 247; Adriana Tkáčová, č.d. 475.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Helena Tomášová, č.d. 299; Jana Tomášová, č.d. 615; Anna Tomčičová, č.d. 515; Jana Treščáková, č.d. 114; Renáta Treščáková, č.d. 602.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.