Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 5. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 5. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

6. II.

Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša zdr. Jany Serdulovej

Utorok

7. II.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša zdr. kňaza Michala Mikulu
  17.00 hod Sv. omša + Ján, Anna Fencákovi č.d. 318

Streda

8. II.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Mária Mesarošová – 5.výr.

Štvrtok

9. II.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Andrej
  17.00 hod Sv. omša + Július, Ľubomír, č.d. 498

Piatok

10. II.

Sv. Školastiky, panny; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Michal Božidar, č.d. 233

Sobota

11. II.

Výročie zjavenia bl. Panny Márie v Lurdoch  /  Svetový deň chorých
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša s pomazaním chorých

+ rodičov Bončíkových a Kohutových

+ Miroslav Pastyr

  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

12. II.

ŠIESTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Daniela Pastyra
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Euch. pobožnosť  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Dnes po farskej sv. omši nasleduje eucharistická adorácia. Spoločná modlitba Bratstva sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Euch. pobožnosť s požehnaním na Prvú nedeľu mesiaca.
 2. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 3. Celodenná eucharistická adorácia: v tomto týždni súkromne kvôli prácam vo farskom kostole, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol 

 1. Sv. omše do piatku budú v Kostole sv. Anny kvôli dokončeniu mozaiky „Posledná večera“ v presbytériu farského kostola.
 2. V sobotu, 11.II. je Svetový deň chorých – Výročie zjavenia bl. Panny Márie v Lurdoch, pri sv. omši sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Každoročne ju môžu prijať všetci od 60. r. života v chorobe alebo zhoršeného zdravotného stavu. Mladší ju majú prijať vo vážnej chorobe a pred operáciou. Tí, čo chcú pristúpiť k tejto sviatosti, musia sa najprv vyspovedať, aby boli v stave milosti posväcujúcej.
 3. Slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude 28. mája.
 4. Matrika našej farnosti – január 2017:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali:

  • Jakub Tomáš, *26.XII.2016, krst 14.I.2017


  Do večnosti sme vyprevadili:

  • Štefan Gumenický, *22.XI.1975, +31.XII.2016
  • Ján Ivan, *10.IV.1947, +13.I.2017
  • Jozef Treščák, *4.III.1939, +17.I.2017
  • Mária Krivjanská, *11.X.1939, +26.I.2017
  • Michal Solomej, *21.I.1936, +29.I.2017
 5. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 17 00 hod.: Michal Kohut, Kristína Piškaninová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Nedeľa, 14 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Justína Kohutová, Janka Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Zuzana Chvostaľová

Jana Dzurková

xxx

xxx

Emília Polačková

Michal Chvostaľ

Streda

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Eva Skarbová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Piatok

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Mária Kohutová

Nedeľa

Erika Gičová

Bernardína Piškaninová

Michal Kováč

Veronika Krivjanská

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Beáta Kohutová

Anna Savková

Upratovanie kostola: piatok, 17 30 hod.:

Renáta Šimonová, č.d. 3; Klaudia Šimonová, č.d. 3; Lýdia Škutková, č.d. 497; Katarína Škutková, č.d. 497; Magdaléna Štofiková, č.d. 196.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.