Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

30. I.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. spoveď chorých – SV  
  15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša BP Ľudmily Hajduovej – 70.r.

Utorok

31. I.

Sv. Jána Bosca, kňaza; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Gutterovej a Prislupčákovej
  8.00 hod Sv. spoveď chorých – HE  
  15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša BP Jozefa Burdu – 50.r.

Streda

1. II.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. spoveď  
  8.00 hod Sv. omša + Alojz Božidar – 17.výr.

Štvrtok

2. II.

Sviatok  OBETOVANIA  PÁNA  –  Hromnice  /  Prvý štvrtok mesiaca

– Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Štefan Gumenický – 30. deň pohrebu
  14.30 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
Sv. Anna 17.00 hod Procesia so sviecami  
Farský kostol   Sv. omša + Jozef, Mária Bončíkovi, č.d. 318
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Hodina Getsemani  

Piatok

3. II.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; spomienka

– Svätoblažejské požehnanie hrdla  /   Prvý piatok mesiaca

Farský kostol 6.00 hod Sv. omša poď. a BP manž. Burdových, č.d. 147
  17.00 hod Sv. omša BP čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

4. II.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima BP čl. Bratstva sv. ruženca
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

5. II.

PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Adama Jankaja – 20.r.
  10.00 hod Farská sv. omša

za farnosť

BP Boženy Harakaľovej – 60.r.

    Euch. adorácia  
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Dnes spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Euch. pobožnosť s požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Sviatosť pokánia pred prvým piatkom môžete prijať od pondelka do stredy. Chorí, ktorí chcú na budúci týždeň prijať sviatosť pomazania chorých, nech sa už teraz vyspovedajú.
 3. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. V pondelok si arcibiskup pripomína výročie svojej biskupskej vysviacky (1993). Spomeňme si naňho vo svojich modlitbách.
 2. Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Je to 40 – ty deň od sviatku Božieho narodenia, kedy Božia Matka niesla Pána Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho tam obetovala. V tento sviatok posviacame hromničné sviece, lebo Boží Syn bol prorokom Simeonom nazvaný „Svetlom na osvietenie pohanov“. Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí a vkladáme ju aj do rúk umierajúceho. Mala by horieť v domácnosti každý deň. Hromničky posvätíme pri obidvoch sv. omšiach. Ráno v úvode sv. omše a večer slávnostným spôsobom – procesiou, ktorá naznačuje Pannu Máriu a sv. Jozefa nesúcich Božie Dieťa do Jeruzalemského chrámu. Preto sa sviece majú prinášať do kostola v procesii. Pred večernou sv. omšou sa všetci zídeme v Kostole sv. Anny a po obrade posvätenia prejdeme v procesii do farského kostola. Farský kostol nech je pred večernou sv. omšou prázdny (prosíme aj mužov z chóru), lebo sv. omša začína v Kostole sv. Anny práve obradom posvätenia hromničiek. Procesia nech nie je o tom, kto bude skôr v kostole – vytvorme dôstojný sprievod: kríž, miništranti, deti a mladí so sviecami, kňaz a napokon všetci veriaci spoločným spevom vstúpime do kostola, kde pokračuje sv. omša.

  Sviatok Obetovania Pána zasväťme účasťou na poklone Oltárnej Sviatosti a na sv. omši.

  Pokyny ohľadom hromničných sviec: Na posvätenie prinášame iba nové sviece a nie také, ktoré už raz boli posvätené. Ak máte ešte staré hromničky, možno ich použiť pri osobných modlitbách počas roka doma alebo ich zapáliť na hroboch zosnulých príbuzných, čo sa veľmi odporúča. Zadovážme si dostatok nových sviec (aj pre deti a mladých do procesie), aby sme sa pri nich mohli modliť počas celého roka a takisto pamätajme, že treba dať posvätiť sviecu aj na hrob príbuzných. Nezabudnime ani na kryt proti vetru a pokvapkaniu od vosku.

 1. V tomto týždni sa vo štvrtok modlíme za kňazov a nové duchovné povolania, v piatok odprosujeme Najsv. Srdce Ježišovo za hriechy naše a našich rodín a v sobotu fatimskou pobožnosťou odčiňujeme urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu bl. P. Márie. Na túto pobožnosť obzvlášť pamätajme v tomto jubilejnom roku Fatimy.
 2. V piatok je sviatok sv. biskupa a mučeníka Blažeja. Záverečné požehnanie sv. omše je s udelením svätoblažejského požehnania hrdlaproti všetkým chorobám. Nezabudnime, že svätenina má účinok v spojení so sviatosťou – je potrebné pristúpiť k sv. prijímaniu.
 3. V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Prosíme všetkých členov, aby sa ho zúčastnili.
 4. Nastávajúcu nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 5. Farská púť do Fatimy: 16.VI. – 26.VI.2017. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii do konca januára.
 6. Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu farského kostola. Pán Boh zaplať.
 7. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 11., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 17 00 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Utorok

Marta Burdová

Mária Kohutová

xxx

xxx

Mária Janušová

Eliška Fencáková

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Štefan Piškanin

Beáta Kohutová

Júlia Krivjanská

Veronika Krivjanská

xxx

Eva Skarbová

Jozef Kováč

Piatok

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Timotej Gič

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Františka Gičová

Emília Polačková

Patrícia Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Jozef Polačko

Jana Dzurková

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Frederika Skvašiková, č.d. 215; Jozefína Skvašiková, č.d. 476; Lenka Skvašiková, č.d. 476; Magdaléna Sninčáková, č.d. 235; Eva Sokyrová, č.d. 52.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Valéria Stašková, č.d. 297; Silvia Stašková, č.d. 321; Jana Stašková, č.d. 138; Daniela Šajnovská, č.d. 164; Daniela Šimonová, č.d. 521.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.