Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

23. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Michala Repka – 70.r.

Utorok

24. I.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Anna Božidarová – 30. deň pohrebu
  17.00 hod Sv. omša BP rod. Krivjanskej, č.d. 255

Streda

25. I.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Harakaľ – 10.výr.

Štvrtok

26. I.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František Božidar – 2.výr.
  17.00 hod Sv. omša + Euch. pob. BP Miroslavy Dudovej – 30.r.

Piatok

27. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Anna Gutterová – 1.výr.

Sobota

28. I.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Márie Sklenčárovej – 20.r.
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

29. I.

ŠTVRTÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Michal, Helena Kohútovi
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Dnes spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Euch. pobožnosť s požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
  2. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  3. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Farská púť do Fatimy: 16.VI. – 26.VI.2017. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii do konca januára.
  2. Na budúcu nedeľu je januárová ofera na kostol. Pán Boh zaplať.
  3. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 10., horliteľka p. Anna Polačková.

Sobota, 17 00 hod.: Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Dominika Fencáková, Justína Kohútová, Janka Piškaninová, Timotej Gič, Peter Frimmer.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Janušová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Eva Skarbová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Magdaléna Chvostaľová

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Marta Burdová

Štvrtok

Anna Savková

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Dominika Fencáková

Emília Polačková

Piatok

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Mária Kohutová

Zuzana Chvostaľová

Anna Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Polačko

Tomáš Tkáč

Valéria Čopíková

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Anna Salvová, č.d. 356; Helena Sivčová, č.d. 115; Eva Skarbová, č.d. 3; Valéria Sklenárová, č.d. 537; Erika Sklenčárová, č.d. 308.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Sklenčárová, č.d. 308; Marta Skvašiková, č.d. 552; Jana Skvašiková, č.d. 198; Ľuboslava Skvašiková, č.d. 215; Nikola Skvašiková, č.d. 215.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.