Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad na 2. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 2. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

16. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Lýdia Pavlovčinová – 4.výr.

Utorok

17. I.

Sv. Antona, opáta; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Samuela, Zuzany a Nely

Streda

18. I.

Začiatok Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Dzurko – 20.výr.

Štvrtok

19. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Kohút – 5.výr.
  17.00 hod Sv. omša + Euch. pob. BP Zuzany Dzurkovej – 18.r.

Piatok

20. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Jána a Petra Komarcových
  17.00 hod Sv. omša + Daniel Gumenický – 11.výr.

Sobota

21. I.

Sv. Agnesy, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Jána Polačka – 75.r.
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

22. I.

TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Kristíny Gnipovej – 20.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Dnes spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Euch. pobožnosť s požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
  2. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  3. Celodenná eucharistická adorácia: utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Prvoprijímajúce deti majú v tomto týždni katechézu v riadnom čase a po sv. omši spolu s rodičmi bude preskúšanie z I. časti katechizmu – katolícka vierouka.
  2. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude v katechetických miestnostiach stretnutie zdravotníkov, lekárov, zdravotných sestier a tých, ktorí by chceli pomôcť v zdravotníckej oblasti na území našej farnosti.
  3. Záujemci o púť do Fatimy nech sa prihlásia v sakristii do konca januára. Potrebujeme urobiť prieskum záujmu.
  4. V ranných hodinách 30. októbra 2016 zasiahlo mesto Norcia v Taliansku silné zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo životy mnohých ľudí a spôsobilo množstvo materiálnych škôd. Medzi iným aj nejeden kostol, či katedrála skončili v ruinách. V tejto diecéze pôsobí aj slovenský kňaz pochádzajúci z našej diecézy, ktorý sa na otca arcibiskupa a veriacich obrátil s prosbou o finančnú pomoc pre túto diecézu. Preto sa otec arcibiskup Mons. Bernard Bober rozhodol vyhlásiť mimoriadnu celodiecéznu zbierku na pomoc talianskej diecéze Spoleto-Norcia. Zbierka sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej diecézy 22. januára 2017. I týmto spôsobom môžeme vyjadriť spolupatričnosť a súcit s ľuďmi zasiahnutými zemetrasením. Za vaše modlitby, ale aj finančnú podporu vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  5. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 9., horliteľka p. Mária Kohútová.

Sobota, 17 00 hod.: Šimon Mažerik, Valentína Kohútová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Erika Gičová

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Streda

Emília Polačková

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Jana Dzurková

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Anna Savková

Jozef Polačko

Piatok

Zuzana Dzurková

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Timotej Gič

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Marta Burdová

Veronika Krivjanská

Patrícia Piškaninová

Jozef Kováč

Bernardína Piškaninová

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Anna Repková, č.d. 46; Monika Repková, č.d. 394; Eva Repková, č.d. 471; Anna Rybárová, č.d. 307; Miroslava Rybárová, č.d. 369.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Marta Ryľaková, č.d. 562; Ladislava Ryľaková, č.d. 300; Iveta Sabová, č.d. 201; Ivana Saksunová, č.d. 342; Jana Salvová, č.d. 356.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.