Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na 1. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 1. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

9. I.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša – ZŠ + Jozef, Daniel, Helena Gnipovi
  17.00 hod Sv. omša BP Štefana Piškanina – 50.r.

Utorok

10. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Alžbeta Sninčáková – 30.deň pohrebu

Streda

11. I.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Ema Dzurková – 2.výr.

Štvrtok

12. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Euch. pob. + Ján, Jozef, Anna Solomejovi

Piatok

13. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + pob. rodičov + Anna Gutterová – 30.deň pohrebu

Sobota

14. I.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Vasiľ Gazdík
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

15. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján Kohút, č.d. 385
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Dnes po farskej sv. omši bude adorácia. Záver o 15 00 hod. Hodinou Milosrdenstva. Vešperami ukončíme vianočné obdobie. Dnešnou nedeľou sa zároveň začína Obdobie „cez rok“.
  2. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  3. Celodenná eucharistická adorácia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. V tomto roku si pripomíname význačnú udalosť: 100 rokov od zjavenia Matky Božej vo Fatime. Je to milostivý čas a hoden toho, aby sme si tieto udalosti patrične uctili. Okrem farských slávností sme pre vás pripravili farskú púť na najväčšie pútnické miesta v Európe. Nakoľko v tomto roku bude z uvedeného dôvodu zvýšený záujem o Fatimu, potrebujeme zavčasu rezervovať ubytovanie. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii počas januára. Potrebujeme urobiť prieskum záujmu.
  2. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 8., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Modlitby matiek – v piatok: sk. p. Jany Dzurkovej

Sobota, 16 15 hod.: Šimon Tkáč, Michal Kohut, Kristína Piškaninová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Janka Piškaninová, Timotej Gič, Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Emília Polačková

Utorok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Streda

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Eva Skarbová

Mária Janušová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Beáta Kohutová

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Jana Poľačková, č.d. 312; Anna Poľačková, č.d. 417; Mária Psárová, č.d. 375; Slavomíra Radová, č.d. 155; Kamila Rajňaková, č.d. 355.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Simona Psárová, č.d. 375; Eva Rajňaková, č.d. 193; Petra Rajňaková, č.d. 193; Eva Rebičová, č.d. 253; Mária Rebičová, č.d. 253.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.