Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Dekrét o určení dní a chrámov Košickej arcidiecézy pre získanie odpustkov v Roku zasväteného života

Apoštolská penitenciária na základe osobitného pápežského poverenia vydala 23. novembra 2014 dekrét, ktorým uvádza podmienky na dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016. V súlade s uvedeným dekrétom Apoštolskej penitenciárie pre našu Košickú arcidiecézu sú určené dni vyhradené zasvätenému životu a kostoly v ktorých počas Roka zasväteného života možno získať Odpustky:

Dni vyhradené zasvätenému životu:

 • 27. jún 2015 – Deň otvorených kláštorov 
 • 15. september 2015 – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 
 • 2. február 2016 – Deň zasväteného života 
 • každú prvú sobotu v mesiaci počas trvania Roka zasväteného života.

Kostoly pre získanie odpustkov:

Košice – katedrála
Gaboltov – diecézna svätyňa
Prešov – konkatedrála
Obišovce – diecézna svätyňa
Bardejov – bazilika
Stropkov – diecézna svätyňa
Vranov nad Topľou – bazilika
Veľký Šariš – diecézna svätyňa
Snina – farský kostol Svätého Kríža

Košice:

 • premonštráti 
 • jezuiti
 • Kalvária
 • dominikáni
 • dominikánky
 • uršulínky
 • augustiniáni
 • karmelitánky
 • Tri Hôrky
 • Luník IX

Prešov:

 • jezuiti 
 • saleziáni
 • františkáni
 • Dom sv. Jozefa
 • školské sestry

Lipany: krížové sestry
Lorinčík: karmelitáni
Michalovce: palotíni, saleziáni, saleziánky
Bardejov: Vinbarg
Petrovany: dominikánky
Brehov: minoriti
Raslavice: vykupiteľky
Fintice: premonštráti
Sabinov: saleziáni
Haniska: krížové sestry
Humenné: saleziáni

Odpustky je možné získať pre seba alebo pre zosnulých a to účasťou na verejnej modlitbe liturgie hodín, alebo zotrvaním v zbožnom uvažovaní primeranú dobu, ktoré zakončia modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie, vylúčením akejkoľvek dobrovoľnej náklonnosti k hriechu a splnením obvyklých podmienok: (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca).