Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Referendum o rodine, 7. 2. 2015

Referendum o rodine, 7. 2. 2015 – v sobotu – sála kultúrneho domu, v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Príďte podporiť referendum o rodine svojim 3x áno
Ak rozmýšľate, či je potrebné referendum o rodine a či sa zúčastniť referenda, položte si otázku: Je potrebné chrániť rodinu, ktorú tvorí otec, mama a dieťa?
ÁNO, je správne narodiť sa do takéhoto modelu rodiny: otec-mama-dieťa, vyrastať v takejto rodine, snažiť sa založiť si takúto rodinu
NIE, je nesprávne podporovať snahy, ktoré sú vo svete o to, aby rodinu – manželstvo – mohli vytvoriť aj dvaja muži, či dve ženy. A do tejto rodiny priviesť dieťa – adopciou, osvojením (keďže o prirodzenom počatí dieťaťa tu nemôže byť ani reč).
Preto je potrebné prísť k referendu a odpovedať na otázky 3x ÁNO.

Ak neprídeme na referendum, môže to mať vážne následky na rodinách a deťoch. Uvedomme si, že na základe referenda bude vytvorený zákon o rodine. Aby bolo beferendum úspešné, musí sa ho zúčastniť aspoň 50% voličov, a viac ako polovica hlasujúcich musí odpovedať “3x áno”. Najväčším ohrozením manželstva a rodiny dnes môže byť naša vlastná pasivita. Preto vás prosíme, podporte referendum o zdravom chápaní rodiny, o pravom obraze manželstva jedného muža a jednej ženy a príďte podporiť právo detí na lásku otca a mamy. Rozhodnúť môže aj jediný hlas – možno práve ten váš! Ďakujeme za váš hlas 3x ÁNO. Keďže chceme normálny svet, kde svetské zákony budú v súlade so zákonmi prirodzenými, podporme toto referendum. Je to občianska, nie náboženská iniciatíva.

referendum_plagat

Na referende dostanete hárok s troma otázkami.
Pri každej otázke budú 2 štvorčeky pre “áno” a “nie”.
X – krížikom vyjadrime súhlas (Je potrebné urobiť krížik do štvorčeka pri ÁNO)

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
ÁNO – súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou.


2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

ÁNO – súhlasím s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova.


3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

ÁNO – súhlasím s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblastí sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania.