Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Pomoc pri tvorbe Farských listov

Prosíme, kto by bol ochotný pomáhať pri tvorbe Farských listov, nech napíše na mail: lubicakor@gmail.com.