Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia 27.-29. september 2014

27.-29. september 2014, Farnosť Sv. Kríža v Snine

 

Sobota 27.9.2014

Program pre laikov

08.00 registrácia účastníkov
09.30 posv.ruženec – radostný
10.15 1.prednáška
11.30 adorácia
12.00 obed – voľno
14.00 zraz mladých pred kostolom – odchod na vlastný program
14.30 posv. ruženec – bolestný (CCVČ)
15.00 2. prednáška
15.45 fraternita (diskusia – svedectvá)
17.15 posv. ruženec – slávnostný (v kostole)
18.00 svätá omša (celebruje Msgr. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita)
19.15 sviečkový sprievod
21.00 odchod na nocľah

Nedeľa 28.9.2014

08.00 ranné chvály (CCVČ)
08.30 príspevok mladých
10.00 posv. ruženec – svetla (v kostole)
10.30 svätá omša
11.30 adorácia, záverečné požehnanie
12.00 obed