Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Modlitba sv. ruženca v roku Sedembolestnej Panny Márie v kostole Sv. Anny

Dátum                 Rodiny z č. domu:

25.1.                   22, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 42, 43, 44

1. 2.                    45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55

8. 2.                    56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 72

15. 2.                  73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85

22. 2.                  86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98

1. 3.                    100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

8. 3.                    111, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125

15. 3.                  129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139

22. 3.                  140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150

29. 3.                  151, 152, 153, 155, 156, 160, 161, 163, 164, 165

5. 4.                    167, 173, 174, 175, 176, 186, 188, 190, 191, 192

12. 4.                  193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203

26. 4.                  204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215

3. 5.                    216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230

10. 5.                  232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243

17. 5.                  244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253

24. 5.                  254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 266

31. 5.                  267, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 279, 280

7. 6.                    281, 285, 286, 288, 292, 293, 294, 295, 296

14. 6.                  297, 299, 300, 301, 304, 306, 307, 308, 309

21. 6.                  310, 311, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 322

28. 6.                  325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 336

5. 7.                    338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347

12. 7.                  349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358

19. 7.                  359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368

26. 7.                  369, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 379

2. 8.                    380, 381, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390

9. 8.                    391, 392, 393, 394, 395, 397, 400, 401, 403

16. 8.                   404, 406, 407, 408, 413, 414, 417, 418, 420

23. 8.                  422, 423, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 434

30. 8.                  436, 439, 442, 444, 451, 453, 454, 455, 456

6. 9.                    457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465

13. 9.                  469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477

20. 9.                  478, 479, 480, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485

27. 9.                  486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 496, 497

4. 10.                  498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506

11. 10.                507, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517

18. 10.                518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526

25. 10.                527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535

8. 11.                  536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544

15. 11.                545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554

22. 11.                555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563

29. 11.                564, 565, 566, 567, 569, 570, 572, 573, 575

6. 12.                  577, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586

13. 12.                588, 589, 591, 593, 595, 596, 597, 598, 599

20. 12.                601, 602, 603, 604, 609, 611, 612, 613, 614

27. 12.                615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 625, 626