Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Zomrel kňaz – náš bývalý duchovný otec Marko Makai

Marko Makai

Dnes 24. novembra zomrel kňaz košickej arcidiecézy Marko Makai. Pohrebné obrady budú za nebohého kňaza slúžené v stredu 27.11.2013 o 10.00 hod. v Mokroluhu.  O 14.00 hod bude jeho telo uložené do hrobu na cintoríne v Cejkove.

Mgr. Marko Makai sa narodil 11.7.1972 v Trebišove. Kňazskú vysviacku prijal 21.6.1997 v Košiciach. Ako kňaz pôsobil 1997 Prešov- sv. Mikuláša, 1999, Dlhé nad Cirochou, 2003 Mokroluh.

Zahrňme dušu zosnulého Marka do svojej modlitby.