Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Svetové dni mládeže 2013

sdm_2013

Oficiálna modlitba Svetových dní mládeže 2013

Otče, poslal si svojho večného Syna, aby spasil svet, a vybral si mužov a ženy, aby skrze neho, s ním a v ňom ohlasovali evanjelium všetkým národom. Daj, aby z tvojej milosti na tvárach všetkých mladých ľudí žiarila radosť z toho, že môžu byť z moci Ducha Svätého evanjelizátormi, ktorých potrebuje Cirkev v treťom tisícročí.
Kriste, Spasiteľ ľudstva, tvoja socha s otvoreným náručím na vrchu Corcovado víta všetkých ľudí. Vo svojej veľkonočnej obete si nás v Duchu Svätom priviedol k synovskému stretnutiu s Otcom. Mladí ľudia, ktorí sa sýtia Eucharistiou, počúvajú tvoje slovo a stretajú ťa vo svojich blížnych, potrebujú tvoje nekonečné milosrdenstvo, aby dokázali kráčať po cestách sveta ako učeníci a misionári novej evanjelizácie.
Duch Svätý, láska Otca a Syna, žiarou svojej pravdy a ohňom svojej lásky zošli na všetkých mladých svoje svetlo, aby podnietení skúsenosťou zo Svetových dní mládeže prinášali do všetkých kútov sveta vieru, nádej a lásku a stali sa budovateľmi novej kultúry života a pokoja, hrdinami nového sveta.
Amen.

 

Odpustky pre SDM v brazílskom Rio de Janeiro pri účasti i cez médiá

Svätý Otec František rozhodol o udelení možnosti získania odpustkov pre tých, čo sa priamo alebo prostredníctvom médií zúčastnia na Svetových dňoch mládeže (SDM) od 22. – 29. augusta 2013 v brazílskom Riu de Janeiro. Príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpisom hlavného penitenciára kardinála Manuela Monteira de Castro bol zverejnený 9. júla vo Vatikáne.

Odpustky sa viažu na zvyčajné podmienky, ktorými sú spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysly Svätého Otca. Možno ich získať počas trvania SDM raz denne pri účasti na duchovnom programe v Riu. Získanie úplných odpustkov sa umožňuje aj tým, ktorí sa nebudú môcť priamo zúčastniť osláv SDM, ale budú ich nábožne sledovať prostredníctvom médií. Napokon čiastočné odpustky podľa dekrétu môže získať každý, kto sa kedykoľvek počas trvania SDM stíši v modlitbe s prosbou o upevnenie mladých vo viere a svätosti života a pomodlí sa oficiálnu modlitbu SDM spolu so vzývaním Panny Márie z Aparecidy, patrónky Brazílie, či iných nebeských patrónov stretnutia v Riu. Dekrét Apoštolskej penitenciárie hovorí o SDM aj s dôrazom na kontext Roku viery.

 

Svetové dni mládeže v Riu de Janeiro a Národné stretnutie mládeže R13 v programe Televízie LUX

 

Po 22. 7.

21:00 Prílet pápeža Františka do Ria de Janeiro (PP)

 

Ut 23. 7.

8:40 Prílet pápeža Františka do Ria de Janeiro (R)

 

Str 24. 7.

15:30 Pápežova návšteva mariánskej svätyne v Aparecide spojená so svätou  omšou (PP)

23:30 Pápežova návšteva Nemocnice sv. Františka z Assisi (PP)

 

Štv 25. 7.

10:30 Pápežova návšteva Nemocnice sv. Františka z Assisi (R)

16:00 Pápežova návšteva favely – chudobnej štvrti v Riu (PP)

23:00 Privítanie pápeža mladými na Copacabane (PP)

 

Pi 26. 7.

10:00 Privítanie pápeža mladými na Copacabane (R)

16:15 R13 – otvárací ceremoniál „RIO Copacabana“ – Ružomberok (PP)

17:15 R13 – svätá omša „pRI Oltári“ – Ružomberok (PP)

21:30 R13 – tRI „O“ – večerný program z Ružomberka (PP)

23:00 Krížová cesta z Ria s pápežom Františkom (PP)

 

So 27. 7.

9:30 R13 – Katechéza „pRIestOry“ – s bratislavským eparchom Mons. Petrom Rusnákom – Ružomberok (PP)

12:00 R13 – svätá omša „pRI Oltári“ – Ružomberok (PP)

14:00 Svätá omša z Katedrály sv. Šebastiana v Riu s pápežom, s biskupmi, kňazmi a seminaristami (PP)

16:00 Krížová cesta z Ria s pápežom Františkom (R)

20:15 R13 – vigília „oRIOn“ z Ružomberka (PP)

 

Ne 28. 7.

8:30 R13 – katechéza „pRIestOry“ – s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom – Ružomberok (PP)

11:30 R13 – ruženec „s MáRIOu“ – Ružomberok (PP)

13:00 Záznam z nočnej vigílie z Ria s pápežom Františkom (ZAZ)

15:00 Záverečná svätá omša z Ria s pápežom Františkom (PP)

23:30 Slávnosť rozlúčky a odlet pápeža z Ria de Janeiro (PP)

 

PP – priamy prenos, R – repríza, ZAZ – záznam