Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Prvé sväté prijímanie

Pred oltárom Božím večná lampa svieti.

V bohostánku Ježiš čaká zbožné deti.

 

Srdce moje malé otváram dokorán:

Príď, Ježiš, tebe prvé v ňom miesto dám.

 

Hladný som, chudobný, dokiaľ nemám teba

ako pokrm duše pod spôsobom chleba.

 

Bez teba, Ježiš môj, srdiečko smutné je.

Len čo ťa uvidí, šťastne sa usmeje.

 

Dnes si ťa najkrajšie ako viem privítam,

za lásku tvoju – lásku ti svoju dám.

 

26. mája prijmú deti z našej farnosti prvýkrát do svojho srdca živého Ježiša Krista v Eucharistii…. Od tohto dňa tieto malé deti už nie sú samé – do srdca môžu prijímať Ježiša, ktorý ich bude posilňovať i požehnávať v ich každodennom živote. On je predsa ten najvzácnejší hosť, ktorý – keď ho do srdca pozveme – príde vždy a nikdy nie s prázdnymi rukami. Príde s darmi, o ktoré prosíme a ktoré najviac potrebujeme.

 

Modlime sa za tieto deti,  aby si dlho uchovali nevinnosť srdca.

Balogová Milena

Bindzárová Daniela

Burdová Alexandra

Cipka Viliam

Čopík Štefan

Čusová Ráchel Martina

Dzurková Sára

Gazda Peter

Gazdová Kristína

Hrehová Zuzana

 

Kohut Matej

Kohutová Tamara

Kohutová Valentína

Krivjančin Damián

Mažerik Šimon

Mesárošová Ingrid

Piškanin Peter

Rebič Adam

Sabová Lívia – Mária

Staško Adrián

Treščák Timotej

 

Patriť Ježišovi znamená

  • často na Neho myslieť,
  • často sa s Ním v modlitbe rozprávať,
  • robiť Mu radosť dobrým správaním a šľachetnými skutkami,
  • ponáhľať sa k Nemu v ťažkostiach a problémoch života,
  • nikdy Ho nezarmucovať hriechom,
  • nikdy od Neho neutekať a nikdy Ho nezrádzať.