Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Duchu Svätý príď…

… takto voláme v tieto dni, pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Túžba po Duchu Svätom musí byť v každom z nás. Lebo len tak získame Ovocie Ducha Svätého.

Človek plný Ducha Svätého je „dobrým stromom“, ktorý rodí ovocie dobrých skutkov. Dobrým stromom sme sa stali pri krste a vo sviatosti birmovania sme boli (alebo budeme) ešte dokonalejšie pripodobnení Kristovi. STALI SME SA EŠTE LEPŠÍMI ĽUĎMI – LEPŠÍMI KRESŤANMI.

Ovocie Ducha je:

1. láska, radosť, pokoj –  tieto čnosti usmerňujú náš vzťah k Bohu

Láska nás užšie spája s Bohom, čo nás napĺňa radosťou a vnáša nám do duše pokoj.

2. zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť – usmerňujú  vzťah k blížnym

Zhovievavosť nás robí milými, trpezlivými; láskavosť jemnými a zdvorilými, dobrota nás nabáda konať dobro a pomáhať a vernosť nás robí spoľahlivými vo svojich sľuboch a povinnostiach.

3. miernosť, zdržanlivosť – vzťahujú sa na samého človeka

Miernosť nás učí zachovávať slušnosť a mieru vo všetkom a zdržanlivosť krotí túžby a pomáha zachovávať čistotu srdca.

Príď prosiť Ducha Svätého o pomoc, aby si aj ty bol „dobrým stromom“.

 

Novéna k Duchu Svätému – každý deň pred svätou omšou!

Novéna k Duchu Svätému vyvrcholí Turíčnou vigíliou – v sobotu, 18. mája o 19.00 hod.

 

  • Turíčna vigília je mimoriadnou príležitosťou otvoriť sa Duchu Svätému a prosiť o jeho dary a ovocie v našich životoch. Príďme všetci modliť sa o plnšie prijatie Ducha Svätého do našich životov, rodín i farského spoločenstva.
  • Tak, ako sme slávili vigíliu Kristovho vzkriesenia v predvečer Veľkonočnej nedele, s takou istou dôležitosťou príďme sláviť aj vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
  • Vigília Zoslania Ducha Svätého má ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého.
  • Pozri sa na kvet púpavy, ktorý je cez deň otvorený, ale v noci sa zatvára, aby ho chlad nepoškodil. Aj my sa máme podobne otvárať pôsobeniu nadprirodzeného Svetla – Duchu Svätému. Ten bude zdrojom, prameňom všetkých milosti, potrebných k duchovnému životu. Záleží len na nás, či sa budeme obracať k Svetlu a pred zimou sveta sa zatvoríme, alebo svoj krehký kvet necháme otvorený pôsobeniu zimy a zamrzneme. Máme ponuku od samotného Boha, môcť žiť šťastne a pokojne, ak zachovávame jeho príkazy alebo samy zahynieme v nerestiach každého druhu.
  • Ak ti teda záleží na tvojom živote – ak chceš byť šťastný už tu, na zemi a potom vo večnosti, príď prosiť Ducha Svätého o pomoc, príď  na Vigíliu Zoslania Ducha Svätého – v sobotu, 18. mája o 19.00 hod. v kostole.