Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Storočnica Ružencového bratstva

Farnosť Dlhé nad Cirochou sa nachádza v Sninskom dekanáte, v ktorej žije 2 040 obyvateľov, z ktorých väčšina sa hlasí k rimsko-katolickému náboženstvu. Správcom farnosti je vdp. Michal Paľovčík, ktorý intenzívnejšie vedie veriacich k prežívaniu Roku viery. Veriaci sú organizovaní v Ružencovom bratstve svätého, večného a živého ruženca.
V RB evidujeme 11 ruží + 12. ruža neúplná, ktorá sa postupne dopĺňa ďalšími členmi.
2.-3.2. 2013 ružencové bratstvo oslavovalo 100 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa vo farnosti konala duchovná obnova (DO), ktorú viedol p. Šimon Tyrol OP. V sobotu 2.2. na sviatok Obetovania Pána sa konala slávnostná sv. omša, ktorú celebrovali P. Tyrol spolu so správcom farnosti. Vo svojej homílii páter Šimon načrel do histórie sv. ruženca s pred 800 rokov, vysvetlil význam a dôležitosť modlitby sv. ruženca. Poukázal na silu modlitby a vyzval veriacich na obetovanie času pre modlitbu sv. ruženca. Veľmi obohacujúca homília bola pátrom Šimonom prednesená aj v nedeľu. Sv. omša bola ukončená Svätoblažejským požehnaním.
Po modlitbách sv. ruženca v sobotu, sa veriaci zišli vo farskej budove na agapé – ktoré pripravili členky jednotlivých ruží. Patrí im za to srdečne Pán Boh zaplať. V sobotu o 21:00 DO pokračovala modlitbou sv. ruženca a celonočnou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou. V nedeľu v poobedňajších hodinách po sv. ruženci a Eucharistickej pobožnosti, slávnostnom požehnaní P. Šimonom a záverečnej ďakovnej reči správcu farnosti hlavná horliteľka RB p. Bernardína Piškaninová odovzdala kyticu kvetov p. Šimonovi Tyrolovi, čim sa DO a oslava storočnice ukončila. V závere bola požehnaná procesiová zástava Ruž. bratstva.

Za všetkých členov B.S.R.
zaznamenal J. Č.