Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Dekrét o určení posvätných miest Košickej arcidiecézy a dní pre získanie odpustkov počas Roku viery


     Svätý Otec Benedikt XVI. apoštolským listom Porta Fidei vyhlásil Rok viery od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013. V súlade s  dekrétom Apoštolskej Penitenciárie o udelení úplných odpustkov od časných trestov, ktoré je možné získať pre duše zomrelých veriacich ako aj pre seba pri splnení stanovených podmienok pre našu košickú arcidiecézu

– určujem kostoly, v ktorých veriaci počas Roka viery môžu získať odpustky:

 • Košice – katedrála
 • Prešov – katedrála
 • Bardejov – bazilika
 • Vranov n/T – bazilika
 • Gaboltov – diecézna svätyňa
 • Obišovce – diecézna svätyňa
 • Stropkov – diecézna svätyňa
 • Sabinov – farský kostol sv. Jána Krstiteľa
 • Michalovce – farský kostol Narod.  Panny Márie
 • Trebišov – farský kostol Návštevy Panny Márie
 • Humenné – farský kostol Všetkých svätých
 • Snina – farský kostol Svätého Kríža
 • V. Kapušany – farský kostol sv. Šimona a Júdu
 • Moldava n/B. – farský kostol Ducha Svätého

     Na týchto posvätných miestach veriaci môže získať úplné odpustky od časných trestov za hriechy v ktorýkoľvek deň v Roku viery po vykonaní riadnej sviatostnej spovede, keď navštívi niektorý z uvedených chrámov a tam sa zúčastní na posv. činnosti (sv. omše alebo pobožnosti) alebo aspoň zotrvá určitý čas v modlitbe a rozjímaní, ktoré ukončí modlitbou Pána, vyznaním viery, vzývaním Panny Márie prípadne svätých apoštolov a patrónov, a tiež sa pomodlí na úmysel Svätého Otca.

– stanovujem dni, kedy veriaci počas Roka viery môžu získať odpustky:

Narodenie Pána – 25.12.2012

Zjavenie Pána – 6.01.2013

Veľkonočná nedeľa – 31.03.2013

Zoslanie Ducha Svätého – 19.05.2013

Sv. Petra a Pavla – 29.06.2013

Sv. Cyrila a Metoda – 5.07.2013

Nanebovzatie Panny Márie – 15.08.2013

Sedembolestnej Panny Márie – 15.09.2013

Nedeľa Krista Kráľa – 24.11.2013

V tieto dni je možné získať úplné odpustky od časných trestov za hriechy, keď sa veriaci po vykonaní riadnej sviatostnej spovede zúčastní na niektorom posv. mieste slávenia Eucharistie alebo liturgie hodín, spojené so vzývaním viery a pomodlí sa na úmysel Svätého Otca.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita