Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Kampaň: Mladí za rodinu

V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam “tradičného modelu” rodiny a hľadať “nové modely”. Mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku s požehnaním metropolitu, košického arcibiskupa Bernarda Bobera pozývajú všetkých veriacich do modlitbovej reťaze: „Mladí za rodinu 2012“, ktorá potrvá od 17.novembra do 30. decembra.

Počas nasledujúcich šiestich týždňov sa budeme spoločne vo večerných hodinách modliť modlitbu Anjel Pána, alebo ľubovoľnú modlitbu za všetky rodiny na Slovensku na tieto úmysly:

17.11. – 25.11. : za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu
26.11. – 02.12. : za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny
03.12. – 09.12. : za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
10.12. – 16.12. : za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva

17.12. – 23.12. : za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny
24.12. – 30.12. : za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie rodín