Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Modlitba za Sväté Misie

Otče bohatý na milosrdenstvo, skrze Tvojho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil, pokorne Ťa prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa k tebe a aby sme našli tvoju dobrotivosť, ktorá láskavo odpovedá na ľudské pokánie.

Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bedli nad všetkými, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie hriechu, vzrastal vnádeji v Boha „bohatého na milosrdenstvo“, slobodne konal dobré skutky, ktoré mu Boh ponúka a takto nech je po celý život „na chválu jeho slávy“.

Amen.