Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Modlitba za Sväté Misie

Otče bohatý na milosrdenstvo, skrze Tvojho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil, pokorne Ťa prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa k tebe a aby sme našli tvoju dobrotivosť, ktorá láskavo odpovedá na ľudské pokánie.

Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bedli nad všetkými, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie hriechu, vzrastal vnádeji v Boha „bohatého na milosrdenstvo“, slobodne konal dobré skutky, ktoré mu Boh ponúka a takto nech je po celý život „na chválu jeho slávy“.

Amen.