Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Ježišu, daj mi čisté srdce

Neexistuje pokrm, ktorý nás v Božích očiach robí nečistými. V skutočnosti záleží na tom, čo je v našich srdciach – a konanie pochádza z našich sŕdc. Hriech aj svätosť sú v ľudskom srdci.

A čo my? Tiež venujeme veľkú pozornosť našim náboženským obradom na úkor vnútorného života svojho srdca? Boh chce, aby sme preskúmali svoje srdce a zistili, aký postoj zaujímame pri podávaní pomocnej ruky iným. Ježiš poslal Ducha Svätého, aby sme mohli byť znovuzrodení a  prejavovali Kristovu lásku, moc a   milosrdenstvo vo svete. Nie je vždy ľahké vyrovnať sa s hriechom, ktorý je v našom srdci, ale nesmieme sa báť. Ježiš nás prišiel zachrániť, nie odsúdiť.  Ježiš sa od nás nikdy neodvráti, ani keby sme duchovne na tom boli veľmi zle. Radšej počká s otvoreným náručím milosrdenstva, aby sme k nemu prišli takí, akí sme, aby sme dosiahli milosrdenstvo a prijali milosť a pomoc. Ježiš je skvelý lekár, ktorý nám ponúka uzdravenie, odpustenie a pomoc. Popros ho, aby preskúmal a poznal tvoje srdce. Otvor sa jeho láskavému pohľadu, aby mohol v tebe odhaliť chorobu hriechu a popros ho o uzdravujúcu silu kríža. Dovoľ, nech ti očistí srdce, aby si prinášal dobré ovocie svätosti a spravodlivosti. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Zakús Božie milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia a zmeň = očisti svoje srdce v kúpeli Božej lásky.

„Pane Ježišu, priznávam, že som hriešny, že potrebujem tvoje milosrdenstvo a odpustenie. Daj mi čisté srdce. Milujem ťa Pane. Znovu ma naplň svojou láskou.“