Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Pôstna aktivita

POZOR! POZOR! POZOR! Začína:  Pôstna aktivita

      Kamaráti, v pôstnom období si pripomíname modlitbou Krížovej cesty utrpenie Pána Ježiša. On trpel a zomrel aj za nás všetkých. Za teba i za mňa… Nikdy mu nebudeme môcť splatiť Jeho lásku. Ale pokúsiť sa môžeme – aspoň tým, že budeme ochotne prichádzať na pobožnosť Krížovej cesty v piatok a v nedeľu. V piatok po omši a v nedeľu po pobožnosti si môžete zobrať vždy jeden obrázok (rozdajú vám ich starší kamaráti) – taký, aký je pri tomto texte. Na druhú stranu napíšte svoje meno, číslo domu a triedu a vhoďte ho do krabičky, ktorá bude na stolíku s časopismi. Po skončení pôstneho obdobia budú lístočky vyhodnotené a ten, kto získa najviac lístočkov, kto sa bude najčastejšie zúčastňovať na modlitbe Krížovej cesty – dostane diplom: PRIATEĽ  PÁNA  JEŽIŠA  V  JEHO  UTRPENÍ a traja vylosovaní dostanú aj peknú odmenu.

Povzbudzujeme aj starších (birmovancov), aby sa zapojili do pôstnej aktivity. Veď v dôsledku ide naozaj o prejav vďačnosti Pánu Ježišovi za Jeho nesmiernu lásku.