Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Apoštoli Slovanov

Sviatok: 14. február

Pod názvom “Apoštoli Slovanov” rozumieme slávnych vierozvestov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Svoj pastoračný a kultúrny úspech medzi Slovanmi v 9.storočí dosiahli predovšetkým tzv. inkulturáciou, prispôsobením sa podmienkam reči Slovanov, zostavením písma, zodpovednosťou v hlásaní Božieho slova a horlivosťou v službe. Konštantín sa stal ku koncu svojho života mníchom v Ríme a prijal meno Cyril. Metod sa stal arcibiskupom na Veľkej Morave. U pápeža dosiahli uznanie štvrtého oficiálneho bohoslužobného jazyka – staroslovienčiny (po hebrejčine, gréčtine a latinčine). Ich vplyv cítiť dodnes. Sú spolupatrónmi Európy. (podľa www.knazi.sk)