Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Sv. Rozália, panna a pustovníčka


Sviatok: 4. september
12. storočie
Význam mena: rosa – ruža a lilium – ľalia (lat.)
Emblém: lebka, jaskyňa, ruže
Patrónka proti epidémii moru; Palerma, Sicílie

O sv. Rozálii nemáme veľa životopisných údajov. Základné rysy jej života sa dajú objasniť z tradícií, malieb a iných spisov. Na základe toho môžeme usudzovať, že sa narodila v rokoch 1100-1130 na zámku Olivella pri Pergame na Sicílii. Bola dcérou kniežaťa Sinibalda, ktorý bol v službách normanského kráľa Rogera II., a Rózy, ktorá pochádzala z rodu Charlemagne. Rodičia ju chceli vydať, no ona o to nemala záujem. Keď ju nútili, ušla z paláca do jaskyne v neďalekej hore pri Bivoni. Tam žila život plný pokánia a zriekania. Neskôr prešla do blízkosti vrchu Monte Pellegrino pri Palerme. Zomrela asi v roku 1160. Jej pozostatky preniesli v roku 1624 do katedrály v Palerme. Pápež Urban VIII. roku 1630 zaradil jej meno do Rímskeho martyrológia (zoznamu svätých). Nevie sa, či patrila do nejakej rehole alebo nie. Baziliáni ju majú zaradenú vo svojom martyrológiu ako členku rehole. Často sa zobrazuje ako baziliánka s gréckym krížom v ruke. Jaskyňu pri Bivoni navštevuje mnoho pútnikov.